ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Αιγιαλείας: 3η Εκδήλωση Διάχυσης ”Fame Road” στο Διακοπτό

afisa fame
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience’» με ακρωνύμιο «FAME ROAD», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014 2020», διοργανώνεται η πρώτη εκδήλωση διάχυσης του έργου, με τίτλο «FAME ROAD’s 3rd Dissemination Event».

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Αιγιαλείας,το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Διακοπτού, στο Διακοπτό, 25003.

Το ευρωπαϊκό έργο FAME ROAD, βασίζεται στο greenroad.it που αποτελεί μια καλή πρακτική που ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας οικολογικά βιώσιμης οικονομίας, ενισχύοντας την κρυμμένη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, τις αγροδιατροφικές αξίες της περιοχής.

Στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Διατροφή (Food), Τέχνη (Αrt), Κίνηση (Movement), Ενέργεια (Energy), και υλοποιείται στις περιοχές της Murgia της Απουλίας στην Ιταλία και στην περιοχή της Αιγιαλείας στην Ελλάδα με στόχο να αναδείξει τις ως άνω περιοχές σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η διασυνοριακή συνεργασία.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από:

1) τον Δήμο της Γκραβίνα-επικεφαλής εταίρος (ΙΤ),

2) τον Δήμο της Γκροτάλια (ΙΤ),

3) το Ινστιτούτο Universus (ΙΤ),

4) τον Δήμο Αιγιαλείας (ΕΛ)

και 5) τον φορέα ERFC-European Regional Framework for Co-operation (ΕΛ).

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας των τοπικών επιχειρήσεων να οργανωθούν και να διαχειριστούν σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές προσφορές, να προβάλουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους που συνδέονται με την τοπική φυσική κληρονομιά, την αγροδιατροφή, την τέχνη και τον πολιτισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, την πράσινη ενέργεια,  μέσω του FAME ROAD δικτύου, στοχεύοντας στη διευρυμένη προβολή των περιοχών στο εξωτερικό.

Ο Δήμος Αιγιαλείας με τη συμμετοχή του στο έργο FAME ROAD, προσδοκά στην μεταφορά της επιτυχημένης εμπειρίας του greenroad.it, στην Αχαΐα και στην δικτύωση και ανταλλαγή

You may also like

Comments are closed.