ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Έρχονται» 20 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

aade hlektronikes ypiresies 873x432.jpg

Με 20 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναβαθμίζει τη λειτουργία της η ΑΑΔΕ.

Στη νέα εποχή με μεγάλη ταχύτητα περνά η ΑΑΔΕ αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες της ώστε οι υπηρεσίες προς τους φορολογούμενους να περάσουν ολοκληρωτικά στην νέα εποχή.

Στόχος είναι να περιοριστεί η φυσική επαφή των πολιτών στις ΔΟΥ και να αναπτυχθεί πλήρως η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η αναβάθμιση αφορά μεταξύ άλλων πληρωμές, συμψηφισμούς και επιστροφές φόρων, ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας, μεταβιβάσεις ακινήτων, έναρξη, διακοπή και μεταβολή επαγγελματικής δραστηριότητας, έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων, κ.α.

Εντός του έτους σχεδιάζονται οι ακόλουθες δράσεις:

1. Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου με υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση

2. Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα

3. Ολοκλήρωση Λειτουργίας myDATA και προ συμπλήρωση δηλώσεων από τα στοιχεία του myDATA

4. Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

5 Αναδιοργάνωση/Αναβάθμιση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) (Τηλεφωνικό Κέντρο – Διαδικασία Εξυπηρέτησης)

6. Επέκταση των υπηρεσιών «Τα αιτήματά μου» και «Τα ραντεβού μου» στα Τελωνεία

7. Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων

8. Ανάπτυξη εφαρμογής (application)κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και σήμανση των εγγράφων της ΑΑΔΕ με QR Code για την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους

9. Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς

10. Αυτόματη ενημέρωση Ε9 για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του myProperty και ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία

11. Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς και Γονικής Παροχής

12. Επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια και της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

13. Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών.

14. Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας

15. Ψηφιοποίηση του φορολογικού μητρώου. Έναρξη και μεταβολή Νομικών Οντοτήτων που δεν συστήνονται στο ΓΕΜΗ. Διακοπή υπό ίδρυση ΦΠ, ΝΠ και Νομικών Οντοτήτων. Μεταβολές και διαγραφή ΝΠ και Νομικών Οντοτήτων που συστήνονται στο ΓΕΜΗ. Διαδικασία ένταξης στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών. Διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικού προσώπου

16. Επέκταση διαλειτουργικότητας με συστήματα άλλων Φορέων (ΓΕΜΗ, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου)

17. Ανάπτυξη εφαρμογής για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους καθώς και για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας.
18. Ποιοτική Βελτίωση στη Βάση Δεδομένων του Μητρώου Φορολογουμένων.

19. Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (λοιπές περιπτώσεις αρχικών: Δηλώσεις Φ.Μ.Α. για πλασματική μεταβίβαση χιλιοστών ακινήτου σε εκτέλεση εργολαβικού προσυμφώνου, για μεταβίβαση ποσοστών οικοπέδου λόγω εργολαβικού ανταλλάγματος, για τις δηλώσεις χρησικτησίας και για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό)

20. Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και Διασύνδεση με Κτηματολόγιο

You may also like

Comments are closed.