ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aegean Baltic Bank: Αύξηση κερδών 70% και χορηγήσεων 54%

17s7bank 25 960x600 1
Ανοδο καθαρής κερδοφορίας κατά 70% και αύξηση των χορηγήσεων κατά 54% κατέγραψε η Aegean Baltic Bank Α.Ε. (ABBank) το 2021, επιτυγχάνοντας τον στόχο που είχε θέσει η διοίκηση για τη διεύρυνση του ενεργητικού της τράπεζας κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη για τη χρήση του 2021 αναμένεται να αγγίξουν τα 7 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. το 2020 (+70,7%) ενώ τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10 εκατ. από 5,9 εκατ. το 2020 (+69%). Το συνολικό ενεργητικό της ABBank υπολογίζεται πως θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ από 605 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2020, καταγράφοντας δηλαδή πιστωτική επέκταση της τάξης του 54% ή σχεδόν 200 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο των δανείων, μετά από προβλέψεις, αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 566 εκατ. έναντι 367 εκατ. στα τέλη του 2020. Το 87% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αποτελείται από ναυτιλιακά δάνεια και το 13% από επιχειρηματικά (μη ναυτιλιακά) δάνεια.

Η ABBank αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα ακίνητα και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και στόχος της διοίκησης είναι η διεύρυνση των επιχειρηματικών χορηγήσεων ώστε να αντιπροσωπεύουν μεσοπρόθεσμα το 30% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων παράλληλα με τη συνολική περαιτέρω μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκτιμάται πως κινούνται στα επίπεδα των 10,8 εκατ. ή 1,9% του συνόλου του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων έναντι 24,5 εκατ. ή 6,5% το 2020, ενώ ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 49,8%.Οι καταθέσεις πελατείας αυξήθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχεδόν κατά 90% στα 842 εκατ. ευρώ από 447 εκατ. ευρώ το 2020 και ο διατραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 29 εκατ. από 58 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων CET-1, με βάση και τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη χρήσης υπολογίζεται πως διαμορφώνεται κοντά στο 16%, μετά και την πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης των ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας να περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Οι δείκτες ρευστότητας της ABBank παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στα τέλη της χρήσης του 2021 στο 63% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 180%.

Η ABBank, της οποίας διευθύνων σύμβουλος, ιδρυτής και εκ των βασικών μετόχων είναι ο κ. Θεόδωρος Αφθονίδης, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2002 και ξεκίνησε ως εξειδικευμένος συμμετέχων στην αγορά ναυτιλιακών χορηγήσεων, ενώ σήμερα είναι μεταξύ των μεγαλύτερων διαχειριστών κοινοπρακτικών δανείων.

You may also like

Comments are closed.