ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΕΙ: Ανοίγει ο δρόμος για τους επισκέπτες καθηγητές

panepistimio aithousa3

«Τα τελευταία δύο χρόνια, 10 από τα 41 τμήματα του πανεπιστημίου μας είχαν συνολικά 40 επισκέπτες καθηγητές. Επίσης, 15 τμήματα απάντησαν ότι θα τους ενδιέφερε η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών σε μεταγενέστερο χρόνο. Υπάρχει προβληματισμός για το εάν θα βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για την πρόσληψή τους», λέει στην «Κ» ο κ. Δημήτρης Κωβαίος, αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας στο ΑΠΘ.

Επί δεκαετίες υπάρχει η δυνατότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια να προσκαλούν Eλληνες και ξένους πανεπιστημιακούς για διδασκαλία ή και ερευνητικό έργο. Ωστόσο, τα κονδύλια δεν επαρκούσαν για προσκλήσεις, ενώ συχνά και οι υποδομές και το ακαδημαϊκό περιβάλλον στα ελληνικά ΑΕΙ δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικά για να προσελκύσουν επιστήμονες από το εξωτερικό.

Ώθηση σε έναν θεσμό που συμβάλλει στην εξωστρέφεια των πανεπιστημίων επιδιώκει να δώσει το ελληνικό υπουργείο Παιδείας, χρηματοδοτώντας θέσεις επισκέπτη καθηγητή και επισκέπτη ερευνητή. «Ενας εκ των κυριότερων στόχων είναι και η δημιουργία συνθηκών για να επιστρέψουν σταδιακά Ελληνες επιστήμονες που μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας», δήλωσε στην «Κ» ο Αγγελος Συρίγος, υφυπουργός Παιδείας αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση.

Ωθηση στον θεσμό που συμβάλλει στην εξωστρέφεια των πανεπιστημίων επιδιώκει να δώσει το υπουργείο Παιδείας με τη χρηματοδότηση των θέσεων.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας απευθύνεται επίσης στα ΑΕΙ της Ελλάδας, για τη χρηματοδότηση του επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή, για την παροχή διδακτικού/ερευνητικού έργου, καθώς και για τη χρηματοδότηση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, με στόχο να υλοποιήσουν ένα ερευνητικό έργο από κοινού με έναν επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή.

Τα ΑΕΙ θα πραγματοποιήσουν ανοιχτές προσκλήσεις για έμπειρους ακαδημαϊκούς/ερευνητές για την εισαγωγή νέων επιστημονικών αντικειμένων ή προσεγγίσεων στη διάρθρωση και τη διδασκαλία των προγραμμάτων σπουδών ή νέων ερευνητικών πεδίων και αντικειμένων της ερευνητικής δραστηριότητας του ιδρύματος.

Με την απόφαση της συνέλευσης του τμήματος θα καθορίζονται το διδακτικό έργο που ανατίθεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος, το είδος της απασχόλησης, το ύψος των αποδοχών τους και η πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους απασχόλησής τους, όπως και η διάρκεια εργασιακής παραμονής τους στο ίδρυμα.

Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών θα πραγματοποιείται μέσω σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή σύμβασης έργου για θητεία ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση τριών ακαδημαϊκών ετών. Ειδικά στον επισκέπτη ερευνητή μπορεί να ανατίθεται και αποκλειστικά ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του τμήματος ή των επιμέρους ακαδημαϊκών δομών που εντάσσονται σε αυτό.

You may also like

Comments are closed.