ΑΧΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Politeia News Blue logo

ΠΑΤΡΑ – Δ. ΕΛΛΑΔΑ

#ΠΑΤΡΑ

#ΚΑΙΡΟΣ

#ΚΟΙΝΩΝΙΑ

#COVID19

#Δ.ΕΛΛΑΔΑ

#ΑΘΛΗΤΙΚΑ

#ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

#ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

#ΥΓΕΙΑ

Αυτά είναι τα βενζινάδικα με νοθευμένα καύσιμα!

Facebook
Twitter
«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα τους τελευταίους μήνες από την Περιφέρεια Αττικής στα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία διαπιστωμένα έχουν βρεθεί νοθευμένη αμόλυβδη βενζίνη ή diesel κίνησης.

Μάλιστα εκτός του ύψους του προστίμου που έχει επιβληθεί από τους ελεγκτές της Περιφέρεια Αττικής έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά οι λόγοι και οι αιτίες επιβολής του προστίμου αλλά και τα πλήρη στοιχεία των πρατηρίων υγρών καυσίμων στα οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Οι καταναλωτές πολύ εύκολα μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Ενότητα «Ανακοινώσεις» και κατόπιν να επιλέξουν την Υποενότητα «Διοικητικά Πρόστιμα».

200408095009 Kaysima1

Πρόστιμο 5.000 ευρώ για μη κανονικό δείγμα αμόλυβδης βενζίνης

Σύμφωνα με το υπ.αρ.οικ.(…) έγγραφο, το Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών επιβάλλει πρόστιμο 5.000 ευρώ, βάσει του άρθρου 1 παρ.8.1ιι του ΦΕΚ 1039/7-7-10 Τεύχος Δεύτερο / Αποφ. Δ19/Φ11/οικ13098/1156 «Κατηγορίες Παραβάσεων Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α) Όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων» σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 24 του Ν.4177/13(ΦΕΚ 173/8-8-2013) σε Πρατήριο Υγρών Καυσίμων (…) στην Αργυρούπολη διότι κατόπιν ελέγχου και δειγματοληψίας διαπιστωμένης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το δείγμα Βενζίνη Αμόλυβδη 95 Ron ήταν Μη Κανονικό διότι περιέχει τον Ιχνηθέτη Κινιζαρίνη σε συγκέντρωση 2,2 mg/l αντί της προβλεπόμενης 3,0 mg/l. Δεν επιτρέπεται η διάθεση του προϊόντος ως Καύσιμο στην Ελληνική Αγορά

Πρόστιμο 5.000 ευρώ για μη κανονικό καύσιμο

Με την υπ. Αρ. (…) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 5.000 ευρώ, σύμφωνα με το Άρθρο 20 παρ. 5 του ν.4177/13 και του άρθρου 1 παρ. 8.1 εδάφιο ii της Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/7.7.2010 σχετικά με τις “Κατηγορίες παραβάσεων του ν.3054/2002”, στην εταιρεία πετρελαιοειδών με έδρα στο Χαλάνδρι διότι σε δειγματοληψία που διενήργησε κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. βρέθηκε Μη Κανονικό πετρέλαιο κίνησης διότι είχε σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 40,0οC αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου 55,0οC για το συγκεκριμένο καύσιμο. Δεν παραδόθηκε δείγμα βυτιοφόρου. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση και επιβάλλεται στο πρατήριο διακίνησης, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ

Πρόστιμο 18.584 ευρώ για νοθεία diesel κίνησης με θέρμανσης

Με την υπ. αρ. 19/07-01-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 18.584 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19, την  παρ.5 του άρθρου 20, την παρ.1 του άρθρου 22 και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013, σε  συνδυασμό με την Y.A. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 παρ.8.1α , στην εταιρεία που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ν. Φιλαδέλφεια, επειδή, μετά από δειγματοληψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της  Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Tελωνείο Αθηνών) στο ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων, βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα,  ότι  το εξετασθέν κατ’ έφεση δείγμα πετρελαίου κίνησης που ελήφθη από την παλετοδεξαμενή του πρατηρίου ήταν Μη Κανονικό – Νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό 1,4 % περίπου, διότι: 1) περιείχε θείο σε ποσοστό 24,8 % mg/kg αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου 10 mg/kg για το πετρέλαιο κίνησης και 2) ανιχνεύθηκε ο ιχνηθέτης (για το πετρέλαιο θέρμανσης) euromarker /(SOLVENT YELLOW  124) αντί  πλήρους απουσίας.»

201228085215 4899390

Πρόστιμο 5.000 ευρώ για μη παράδοση δείγματος καυσίμου από το βυριοφόρο

Με την με αριθ. (…) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ στην εταιρεία εμπορίας Πετρελαιοειδών με έδρα στο Μαρούσι, για παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), διότι κατά την διενέργεια δειγματοληψίας καυσίμων από κλιμάκιο της Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της εταιρείας (πρατήριο υγρών καυσίμων) στην Αγία Παρασκευή, δεν παραδόθηκε το δείγμα βυτιοφόρου για το είδος αμόλυβδη βενζίνη 98 ron που σχηματίζεται σύμφωνα με το άρθρο 99 της ανωτέρω Υ.Α., κατά παράβαση του άρθρου 102§1 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.»

Επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ για μη κανονικό – νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης

«Με την υπ. αρ. (…) απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο  30.000 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19, παρ.5 του άρθρου 20,  παρ.1 του άρθρου 22 και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013, σε  συνδυασμό  με  την Y.A.  Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039) άρθρο 1 παρ.8.1β, στην εταιρεία «…», που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ν. Φιλαδέλφεια, επειδή  μετά από δειγματοληψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης  Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Tελωνείο Αθηνών) στο ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων και  στο προϊόν Πετρέλαιο Κίνησης, βρέθηκε, ανάμεσα στα άλλα, και ότι  το εξετασθέν κατ’ έφεση δείγμα  πετρελαίου κίνησης που ελήφθη από δεξαμενή του βυτιοφόρου του πρατηρίου ήταν Μη Κανονικό -Νοθευμένο με άλλα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο σε ποσοστό περίπου  1,2%, διότι περιείχε θείο σε περιεκτικότητα 21,7 mg/kg αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου 10 mg/kg για το πετρέλαιο κίνησης  (έκθεση κατ’ έφεση εξέτασης δείγματος της  Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά –Τμήμα Β΄), κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ.5 του Ν.4177/13.»

Μοιραστείτε το άρθρο :

Δείτε επίσης...

Eγγραφή στο Newsletter

Scroll to Top