ΑΧΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Politeia News Blue logo

ΠΑΤΡΑ – Δ. ΕΛΛΑΔΑ

#ΠΑΤΡΑ

#ΚΑΙΡΟΣ

#ΚΟΙΝΩΝΙΑ

#COVID19

#Δ.ΕΛΛΑΔΑ

#ΑΘΛΗΤΙΚΑ

#ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

#ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

#ΥΓΕΙΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Κλείνουν τα σχολεία αύριο, με απόφαση Δημάρχου, λόγω καύσωνα

Facebook
Twitter
5399502

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.:728/2024

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν.3852/2010(Α ́87)
  «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
  Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.»
  2.Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον επερχόμενο καύσωνα κατά
  το χρονικό διάστημα από 12 έως 13 Ιουνίου 2024 και τις επικρατούσες
  δυσμενείς συνθήκες.
 2. Την ανάγκη εφαρμογής μέτρων πρόληψης των επιπτώσεων από
  την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα σύμφωνα με την υπ’
  αριθ. Φ1/64708/ΓΔ4 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α. Την αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία)
καθώς και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του
Δήμου Αιγιαλείας από την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 έως και την

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 λόγω επικράτησης πολύ υψηλών θερμο-
κρασιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής

Υπηρεσίας και με στόχο την προφύλαξη των μαθητών από την έκθεση σε
υψηλές θερμοκρασίες.

Β. Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο
μέσο στους διευθυντές των Σχολικών Μονάδων.


Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Δημήτριος Καλογερόπουλος

 

Μοιραστείτε το άρθρο :

Δείτε επίσης...

Eγγραφή στο Newsletter

Scroll to Top