ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακυρώθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων self test

self test 1
Ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων self  test, σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Από το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι διαδικασίες του κατεπείγοντος, κατόπιν και προσφυγών που είχαν ασκήσει μεταξύ τους, οι υποψήφιοι προμηθευτές.
  • Οι συμβατικοί χρόνοι της παράδοσης (του υλικού) είναι απαρέγκλιτοι, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης, για την προμήθεια των self test και την άμεση διάθεσή τους, στον πληθυσμό της χώρας.
  • Στο αντικείμενο της σχεδιασθείσας σύμβασης, επέρχεται ανατροπή λόγω της σημαντικής καθυστέρησης, στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στη σύναψη των συμβάσεων (…) στην οποία έχει συμβάλει η εκκίνηση διαδικασιών άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς.

You may also like

Comments are closed.