ΥΓΕΙΑ

‘Αλλαξε η πανδημία την προσωπικότητα των ανθρώπων;

sex pandimia
Παρά την υπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας δεν μεταβάλλονται από περιβαλλοντική πίεση, η πανδημία COVID-19 ενδεχομένως μπορεί να έχει αλλάξει την πορεία της προσωπικότητας ανθρώπων στις ΗΠΑ- ιδιαίτερα σε νέους, αναφέρει νέα έρευνα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο PLOS ONE και έγινε από την  Angelina Sutin του Florida State University College of Medicine. Προηγούμενες έρευνες, γενικά δεν ανακάλυψαν σχέση μεταξύ συλλογικών στρεσογόνων γεγονότων και αλλαγής της προσωπικότητας. Όμως, η πανδημία του κορωνοιού έχει επηρεάσει όλη την υφήλιο και σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής.

Σε νέα μελέτη, ερευνητές χρησιμοποίησαν αξιολόγηση προσωπικότητας 7.109 ανθρώπων που συμμετείχαν στο Understanding America Study.

Συνέκριναν 5 χαρακτηριστικά πρσωπικότητας πριν την πανδημία, στην αρχή της πανδημίας και αργότερα.

Σε ευθυγράμμιση με άλλες έρευνες υπήρχαν λίγες αλλαγές στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας πριν την πανδημία και το 2020, με μικρή πτώση του νευρωτισμού. Όμως υπήρξαν πτώσεις στην εξωστρέφεια, την ευσυνειδησία, την πνευματική διαθεσιμότητα και την συνεργατικότητα όταν στοιχεία του 2021-22 συγκρίθηκαν με την προσωπικότητα πριν την πανδημία.

Οι αλλαγές ήταν ισοδύναμες με αυτές μιας δεκαετίας. Οι νεότεροι ενήλικες είχαν διαταραχή ωριμότητας με τη μορφή αυξημένου νευρωτισμού και μειωμένης ευσυνειδησίας και συνεργατικότητας. Οι μεγαλύτεροι δεν είχαν σημαντική αλλαγή.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι αν οι αλλαγές είναι διαρκείας, αυτό υποδεικνύει ότι στρεσογόνα γεγονότα που επηρεάζουν τον πληθυσμό μπορούν να αλλάξουν ελαφρώς την προσωπικότητα-ιδιαίτερα σε νεότερους ενήλικες. Υπήρξε περιορισμένη αλλαγή προσωπικότητας στην αρχή της πανδημίας αλλά εμφανείς αλλαγές ξεκίνησαν το 2021. Νεότεροι ενήλικες έγιναν πιο κυκλοθυμικοί και πιο επιρρεπείς στο άγχος, λιγότερο συνεργάσιμοι, εμπιστεύονται λιγότερο και είναι λιγότερο συγκρατημένοι και υπεύθυνοι.

Πηγές:
PLOS ONE

You may also like

Comments are closed.

More in:ΥΓΕΙΑ