ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΚΑ: Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης – Τι αναφέρει η νέα ΚΥΑ

Amka 1 1

Την αναμόρφωση του καθεστώτος χορήγησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) αλλά και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης ή απενεργοποίησής του υπέγραψαν τα αρμόδια υπουργεία.  Στην ΚΥΑ ορίζονται με σαφήνεια οι δικαιούχοι, διαχωρίζεται το στάδιο της αρχικής έκδοσης του ΑΜΚΑ από το στάδιο ενεργοποίησης και εξορθολογίζεται η αντιμετώπιση φαινομένων καταστρατήγησης, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Βασικοί στόχοι της αναμόρφωσης που επιχειρείται με την έκδοση της ΚΥΑ είναι:

  • Ο εκσυγχρονισμός της αρχιτεκτονικής του ΑΜΚΑ με την εισαγωγή διακριτών σταδίων έκδοσης και ενεργοποίησής του
  • Η ψηφιοποίηση ΑΜΚΑ και η διαλειτουργικότητα φορέων αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών και απλοποιεί τη διασταύρωση των δεδομένων.
  • Ο περιορισμός φαινομένων καταστρατήγησης όπως η έκδοση ΑΜΚΑ από μη δικαιούχους και η συνέχιση της χρήσης του αριθμού από μη δικαιούχους, για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή λήψη προνοιακών παροχών.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι ΑΜΚΑ είναι οι:

α) Έλληνες πολίτες,

β) Πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) Πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς,

δ) Ανήλικοι

Ως δικαιολογητικό νόμιμης παραμονής, θεωρείται το δελτίο ταυτότητας ή το ελληνικό διαβατήριο. Ως δικαιολογητικό πραγματικής κατοικίας θεωρείται η απόδειξη φορολογικής κατοικίας ή η βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη ή η σύμβαση εργασίας αναρτημένη στο ΕΡΓΑΝΗ. Η απόφαση προβαίνει επίσης σε διαχωρισμό για τις περιπτώσεις έκδοσης ΑΜΚΑ σε Έλληνες πολίτες, σε πολίτες χωρών της ΕΕ και σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς.

You may also like

Comments are closed.