ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομική επιδότηση έως 600 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα: Κατατέθηκε η τροπολογία

reuma 1 2

Αναδρομική επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος έως 600 ευρώ θα δοθεί και επισήμως σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών καθώς κατατέθηκε χθες η σχετική τροπολογία στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η επιδότηση αυτή αφορά την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022.

Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο της τροπολογίας για την αναδρομική επιδότηση ρεύματος έως 600 ευρώ

Όπως αναφέρεται στο  άρθρο 1 του νομοσχεδίου με τίτλο  ” Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών”:
  • Η οικονομική ενίσχυση και η προϋπόθεση για  τη χορήγηση της 

Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη μέρους της  αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος  σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά χρονική περίοδο από Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022, οριζόμενης ως «περίοδος αναφοράς». Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται  σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την  αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2020, έως τις 45.000 ευρώ. Αν υπόχρεος υποβάλλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για  το φορολογικό 2021, λαμβάνεται υπόψη το  καθαρό οικογενειακό εισόδημα  μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2021. Τα στοιχεία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη όπως έχουν δηλωθεί έως  την 1η Μαΐου 2022. Τα στοιχεία Φορολογικής κατοικίας, καθώς και του εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται όπως έχουν δηλωθεί, μέχρι  τη στιγμή της  αίτησης για  τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για λήψη οικονομικής ενίσχυσης είναι  ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 έως  την 1 Μαΐου 2022, εφόσον  υποχρεούται από τον νόμο και εάν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση φόρου εισοδήματος για φορολογικό 2021, να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021, πριν  την υποβολή αίτησης για  λήψη οικονομικής ενίσχυσης.

  • Οι δικαιούχοι 

Δικαιούχοι ενίσχυσης παρ. 1 είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά λογαριασμό κατανάλωσης κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν εσωτερικό. ενίσχυσης αντιστοιχεί  60%, αύξησης των λογαριασμών ρεύματος των ως άνω παροχών, που έχουν εκδοθεί περίοδο αναφοράς, υπολογιζόμενης ως του υπολοίπου που προκύπτει αφαίρεση, από ρήτρας αναπροσαρμογής κάθε λογαριασμού ρεύματος των έκπτωσης:

α) που έχει χορηγηθεί από ειδικό λογαριασμό ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), και

β) που έχει χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.

  • Επιδότηση: Πώς φορολογείται 
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί, χρονικής περιόδου αναφοράς παρ. 1, σύμφωνα υπολογισμό παρ. 3, για άνω των  30 ευρώ και μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο.

Το ως  ποσό άνω της  οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, υπόκεινται οποιαδήποτε κράτηση, τέλος εισφορά συμπεριλαμβανομένης και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεσμεύεται και συμψηφίζεται βεβαιωμένα χρέη προς φορολογική διοίκηση και Δημόσιο γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα και υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα.

You may also like

Comments are closed.