ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών μετά από δικαστική απόφαση – Ποιους αφορά η εγκύκλιος του υπ. Παιδείας

ypourgeio paideias1
Κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του alfavita, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε την ακόλουθη απόφαση που θα επηρεάσει αρκετούς εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων. Πιο αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται:

Κατόπιν της με αριθμ. 141/2017 γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σε συμμόρφωση προς την με αριθμ. 4336/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. Τμήμα Γ΄), προβαίνουμε σε συμπλήρωση της υπό στοιχεία. 47094/Ε2/18-03-2016 Υπουργικής Απόφασης, και, βάσει του με αριθμ. 2699/Α3/21-05-2020 Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, αποδίδουμε την αναδρομική μοριοδότηση, με το μέγιστο των μορίων προϋπηρεσίας που θα ελάμβαναν οι κάτωθι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, εφόσον είχε χωρήσει κατά περίπτωση αναδρομική πρόσληψή τους, κατά τα αναφερόμενα σχολικά έτη.

You may also like

Comments are closed.