ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΕΙΑ

Δήμος Αιγιαλείας: Κατατέθηκε στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης για τη μετακίνηση της σχολής Φυσικοθεραπείας

aigio fysikotherapeia
Αίτηση αναστολής εκτέλεσης του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει τη μεταβολή της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα, έως την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης του ΠΔ που υποβλήθηκε ταυτόχρονα, κατατέθηκε εκ μέρους τεσσάρων φορέων της Αιγιάλειας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, από κοινού ο Δήμος Αιγιαλείας, το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου «Ασκληπιός», ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου και ο διευθυντής της ορθοπεδικής κλινικής του Νοσοκομείου Αιγίου κ. Δημήτριος Κανελλόπουλος, στρέφονται κατά του Υπουργείου Παιδείας και του Πανεπιστημίου Πατρών, ζητώντας να ανασταλεί η εκτέλεση του ΠΔ 52/2022 (ΦΕΚ Α΄ της 7-7-2022) «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών» κατά το σκέλος που αποφασίζει την μεταβολή της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας από το Αίγιο στην Πάτρα, έως τη δημοσίευση της Απόφασης, επί της, από 25-7-2022 Αίτησης Ακύρωσης που επίσης υπεβλήθη από τους ίδιους φορείς, με αξιοσημείωτα νομικά «όπλα» που αναλύονται στο δικόγραφο που υπογράφει ο δικηγόρος ΑΠ και ΣτΕ κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου.

Στην αίτηση ακύρωσης, εκτός από την ανάλυση του ιστορικού της υπόθεσης και την παράθεση των επιχειρημάτων που βασίζονται στην υψηλή εκπαιδευτική ποιότητα της σχολής και στα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις κτιριακές εγκαταστάσεις -και όχι μόνο- της Σχολής στο Αίγιο, τονίζεται ότι «εμφιλοχώρησαν παραβάσεις τόσο της εξωτερικής, όσο και της εσωτερικής νομιμότητας του Προεδρικού Διατάγματος που το καθιστούν ακυρωτέο».

Σε άλλο σημείο, διαβάζουμε ότι: «η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών φέρεται να έχει «εκπονήσει» αφ’ εαυτής και ύστερα από απόφασή της που ελήφθη στις 10-9-2020, μετά την νομοθετική παρέμβαση με τον ν. 4610/2019, το από Μαρτίου 2021 «Στρατηγικό σχέδιο για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών», στο οποίο μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη γενικά κριτήρια όπως έλλειψη διοικητικού προσωπικού, υποστελέχωση διδακτικού και τεχνικού προσωπικού κλπ., λειτουργία Τμημάτων σε 6 διαφορετικές πόλεις και ορίζοντας ως στόχο, επίσης κριτήριο εκτός αυτών που προβλέπει ο νόμος, την «συγκέντρωση» όλων των σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ίδια πόλη, πρότεινε ως λύση, μεταξύ άλλων την «μεταφορά της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας από το Αίγιο στην Πάτρα» χωρίς καν να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε απόφαση – ερώτημα της καθής Υπουργού, προς την Σύγκλητο, όπως ο νόμος ορίζει». Μάλιστα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21108/21/24-2-2022 έγγραφό της, η Γενική Γραμματεία της Ανωτάτης Εκπαίδευσης της καθής Υπουργού παραδέχθηκε ότι δεν είχε υποβληθεί εκ μέρους της Υπουργού το ειδικό ερώτημα στη ανωτέρω διαδικασία διατύπωσης γνώμης, όπως απαιτεί το άρθρο 5 παρ.2 του ανωτέρω νόμου, με την επισήμανση -αιτιολόγηση της παράλειψης αυτής ότι «οι προθεσμίες είναι ενδεικτικές»!

Οι δύο λόγοι ακύρωσης λοιπόν, συνοψίζονται:
-στην παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας για τη μεταφορά της έδρας, καθώς όπως αναλύεται μεταξύ άλλων, η οποιαδήποτε ανεπίκαιρη διατύπωση ή υποβολή απόψεων, θέσεων ή αιτημάτων, με πρωτοβουλία του αναρμοδίου, πριν το ερώτημα, οργάνου δεν πληροί την απαίτηση του νομοθέτη και δεν συνιστά την προβλεπόμενη, εκ του νόμου, γνώμη αλλά συνιστά απλή πρόταση, την οποία ο νομοθέτης, υπό το πρίσμα του άρθρου 16 του Συντάγματος, την έχει αποκλείσει ρητά και την οποία μάλιστα στην αρχική μορφή της σχετικής διάταξης.
-Ευθεία παράβαση του νόμου, υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης, παραγνώριση των όρων αυτής, όπου παρατίθενται και αναλύονται διάφορα νομικά επιχειρήματα.

Η αίτηση αναστολής της εφαρμογής του ΠΔ, που θα προηγηθεί χρονικά ως πιο “επείγουσα” από την αίτηση ακύρωσης, αναμένεται να συζητηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε τμήμα του ΣτΕ, με την απόφαση να αναμένεται το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος ορίζεται από το ΦΕΚ πως ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε πρόκειται για μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον ακόμα και τον Αύγουστο που κατά τον Ουμπέρτο Έκο «δεν υπάρχουν ειδήσεις»…

You may also like

Comments are closed.