ΠΟΛΙΤΕΙΑΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Πονοκέφαλος οι παρακρατήσεις των δημοτικών τελών από παρόχους ενέργειας

image0 3 1068x574 1 1024x550 1
Μείζον θέμα η στάση των δήμων στο θέμα της παρακράτησης των δημοτικών τελών από παρόχους ενέργειας και προκάλεσε ευρείες συζητήσεις.

Ο Δήμος της Πάτρας υποστηρίζει ότι του οφείλονται πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά δεν διευκρινίζει εάν και με ποιον τρόπο τα διεκδικεί. Οι άλλοι δήμοι δεν έχουν ακόμη «μιλήσει» για το θέμα.

Και στην κατεύθυνση αυτή η πρόταση του συνδικαλιστή της ΔΕΗ, Θόδωρου Κανελλόπουλου, ανεξάρτητα από τις απόπειρες απαξίωσής της από δημοτικούς παράγοντες, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή να εισπράττει ο Δήμος τα ανταποδοτικά τέλη από τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΠ, σύμφωνα με τον Ν.429/3.9.1976 που λέει τα εξής: «Δήμοι, έχοντες ιδίαν ταμειακήν υπηρεσίαν και υπηρεσίαν υδρεύσεως ή δημοτικήν επιχείρησιν υδρεύσεως ή δημοτικόν οργανισμόν υδρεύσεως, δύνανται να εξαιρεθούν της υποχρεωτικής συνεισπράξεως των τελών καθαριότητος και φωτισμού υπό της ΔΕΗ δι’ ητιολογημένης αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου, υποκειμένης εις την “έγκρισιν του Νομάρχου”. Η απόφασις του δημοτικού συμβουλίου και του Νομάρχου κοινοποιείται εις την ΔΕΗ μέχρι τέλους του μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους».

You may also like

Comments are closed.