ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΤΡΑ | “Καυτό” λόγω Έσπερου αναμένεται το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Στιγμιότυπο οθόνης 2022 11 02 164241 1

 

Ετοιμοπόλεμες όλες οι δημοτικές παρατάξεις της Πάτρας εν όψει της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της προσεχούς Τετάρτης, 5 Απριλίου 2023, καθώς μετά από την συγκέντρωση υπογραφών από 25 δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης τέθηκε ως πρώτο θέμα συζήτησης το μείζον ζήτημα του ΕΣΠΕΡΟΥ.

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που έγιναν γνωστές, για το πέρασμα του ιστορικού κτιρίου, στην πλ. Γεωργίου, σε χέρια ιδιώτη, η συζήτηση στο Σώμα αναμένεται να είναι έντονη και “καυτή”. Με την δημοτική αρχή να καλείται να ενημερώσει αλλά και να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα.

 

ΔΕΙΤΕ την ημερήσια διάταξη όλων των θεμάτων της επικείμενης συνεδρίασης:

Συνεδριάζει την 5η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, με τα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τον Έσπερο (σχετικό το αριθ. 24694/28-3-2023 έγγραφο 25 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης- εισηγητής: ένας εκ των υπογραφόντων  το σχετικό έγγραφο).
 2. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την πεζοδρόμηση της οδού Αλεξάνδρου Υψηλάντου (σχετικό το αριθ. 25476/30-3-2023 έγγραφο 24 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης- εισηγητής: ένας εκ των υπογραφόντων  το σχετικό έγγραφο).
 3. Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)/ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Βραχνεϊκων, Δήμου Πατρέων» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής και α.α.).
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος και Δήμου Πατρέων, για την πράξη «Αποκατάσταση παράκτιας ζώνης Ρίου- Αγ. Βασιλείου από διάβρωση (Α΄ φάση)» (ΟΠΣ 5200825), έγκριση του σχεδίου της Π.Σ., εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού- Ρωμανού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 6. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 7. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της με αριθ. 45184/30-5-2022 σύμβασης του έργου «Επισκευές κτιρίων σταθμών ΟΣΕ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α.).
 8. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ.  Δ/ντής και α.α.).
 9. Έγκριση χρήσης της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου και 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ.  Δ/ντής και α.α.).
 10. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α.).
 11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου και 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α.).
 12. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Επισκευή- Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α.).
 13. Κατάταξη αθλητικής εγκατάστασης (μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου στην έξοδο της μίνι περιμετρικής), στην κατηγορία Α1, σύμφωνα με το νέο Αθλητικό Νόμο (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α.).
 14. α) Έγκριση του από 3/3/2023 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής και β) Απόρριψη του αιτήματος του αναδόχου «Κορδάτος Νικόλαος και ΣΙΑ ΟΕ», για την αναπροσαρμογή των τιμών των υπολοίπων ποσοτήτων της αριθ. 40801/10-9-2020 αρχικής σύμβασης και της αριθ. 111366/5-12-2022 τροποποίησή της, που αφορά στην προμήθεια των ειδών του τμήματος  Δ της 2/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και ευτρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια και α.α.).
 15. Έγκριση α) της από 16/3/3023 Γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, β) της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 77376/5-9-2022 σύμβασης για τα τμήματα Α1 (προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας, 16 κυβ.), Α2 (προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας, 8 κυβ.), Β2 (προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων- καδοπλυντήριο) της αριθ. 10/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων», με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.325.808,00€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%), κατά 180 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι την 30-8-2023   (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια και α.α.).
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αλλαγής συμβολαίου τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παραλίας (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 17. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στα κοινόχρηστα τμήματα εκτός προβολών στις πλατείες, έτους 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 18. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος)
 19. Καθορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 20. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για την προετοιμασία και ωρίμανση μίας πράξης της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων», έργο της ΣΑΕΠ ΕΠ0011 του Προγράμματος Δημ.  Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια και α.α.).
 21. Διαγραφή οφειλής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής (ΒΑΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 23. Διαγραφή οφειλής (ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 24. Διαγραφή οφειλής (ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 25. Διαγραφή οφειλής (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΥΛΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 26. Διαγραφή οφειλής (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 27. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 28. Διαγραφή οφειλής (ΚΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 29. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 30. Διαγραφή οφειλής (ΚΥΠΡΙ- ΑΣΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 31. Διαγραφή οφειλής (ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 32. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 33. Διαγραφή οφειλής (ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 34. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 35. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 36. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 37. Διαγραφή οφειλής (ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 38. Διαγραφή οφειλής (ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 39. Διαγραφή οφειλής (ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 40. Διαγραφή οφειλής (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 41. Διαγραφή οφειλής (ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) και διαγραφή οφειλής (ΤΕΝΤΖΕΡΑ ΑΣΗΜΩ του Φωτίου) με ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 42. Διαγραφή οφειλής (ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 43. Διαγραφή οφειλής (ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ ΘΕΑΝΩ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 44. Διαγραφή οφειλής (ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

        Ο Πρόεδρος

                                                                     του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

          Παναγιώτης Μελάς

 

 

 

You may also like

elikoptero ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου στην Κεφαλονιά – Δυο ελαφρά τραυματίες

Αναγκαστική προσγείωση έκανε ελικόπτερο σε χωράφι, βορειοανατολικά του αεροδρομίου στην Κεφαλονιά. Ο κυβερνήτης, διαπίστωσε μηχανικό πρόβλημα και προσγείωσε ...

Comments are closed.