ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται

ΛΕΦΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ
Μέχρι και την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 θα πρέπει να καταβάλουν οι εργοδότες το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους που το δικαιούνται.

Το δώρο Πάσχα, όπως και το δώρο Χριστουγέννων, είναι κατοχυρωμένα για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζόμενων της ΓΣΕΕ, οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.

Όπως αναφέρει το ΚΕΠΕΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Πάσχα.

Ολόκληρο δώρο Πάσχα θα λάβουν όσοι έχουν εργαστεί από 1 Ιανουαρίου έως και 30/4 του τρέχοντος έτους, δηλαδή του 2022. Εάν κάποιος έχει εργαστεί λιγότερο διάστημα, θα λάβει αντίστοιχα το ποσό που το αναλογεί.

Αναφορικά με όσους εργαζόμενους ήταν σε αναστολή, για κάθε μήνα το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί από το κράτος, ενώ το υπόλοιπο διάστημα θα καταβληθεί από τον εργοδότη του, στο ποσό που αναλογεί.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022. Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο Πάσχα και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Για το δώρο Πάσχα αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

You may also like

Comments are closed.