ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δυτική Ελλάδα: Γήρανση πληθυσμού, ανεργία και αποεπένδυση

ermou kosmos kalokairi art
Δεύτερη περιφέρεια της χώρας είναι η Δυτική Ελλάδα, με μεγάλο ποσοστό πολιτών της να δηλώνει πως βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, όπως προκύπτει η Ερευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2021 που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
ΤΑ ΑΙΤΙΑ

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, σύμφωνα με οικονομολόγους, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ισχυρό κοινωνικό-οικονομικό πυλώνα για την Δυτική Ελλάδα συνεισφέροντας κατά τρόπο σημαντικό στο ακαθάριστο προϊόν της, σε ποσοστό μεγαλύτερο από άλλες ελληνικές Περιφέρειες, καθώς απασχολεί 10% περίπου της περιφερειακής οικονομίας. Παρόλα αυτά, η ανεπάρκεια των τεχνολογικών υποδομών και οι μικρές μη-διασυνδεμένες εκμεταλλεύσεις αποτελούν εμπόδιο στην τυποποίηση και τη δημιουργία αλυσίδων προστιθέμενης αξίας.

Ο δευτερογενής τομέας που αποτελεί περίπου το 20% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην ΠΔΕ, βασίζεται στον κατασκευαστικό κλάδο και σε βιομηχανίες έντασης εργασίας (όπως η ξυλεία) με ικανοποιητικά επίπεδα σχετικής παραγωγικότητας. Όμως απουσιάζουν οι μεγάλες επενδύσεις οι οποίες θα εκτοξεύσουν την περιοχή. Οι αιτίες πολλές και μακροχρόνιες, με βασικότερη όλων την έλλειψη έργων υποδομής.

Ο τριτογενής τομέας είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο διαδεδομένος στην ΠΔΕ καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες με ποσοστό συμμετοχής περίπου 70%, αλλά φαίνεται να υποαποδίδει σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.

ΚΛΙΜΑ ΑΠΟ-ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η έλλειψη επενδύσεων σε βιομηχανικούς κλάδους που θα δώσουν νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας (συμβάλλοντας στην αποκέντρωση πχ της Αττικής ή στην επιστροφή νέων από το εξωτερικό), ο χαμηλός βαθμός επέκτασης και εξωστρέφειας της αγροτικής παραγωγής και το χαμηλό επίπεδο τουριστικής δραστηριότητας σε αντιδιαστολή με το πολύ μεγάλο ποσοστό της συμμετοχής του τριτογενή τομέα (παροχής υπηρεσιών) στοπεριφερειακό ΑΕΠ (με πιθανόν όχι τόσο καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε σχέση με άλλες περιφέρειες), καθιστούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ευάλωτη στις διάφορες οικονομικές κρίσεις και ανίσχυρη να παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης των μεγεθών της.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ

Επιπρόσθετα, η διατήρηση των ποσοστών ανεργίας σε υψηλά επίπεδα στην ΠΔΕ, η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση του πληθυσμού (κατά 36.447 κατοίκους ή 5,4% – απογραφή 2021), αποτελούν δομικούς παράγοντες διατήρησης της φτώχειας.

You may also like

Comments are closed.