ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εικόνα εγκατάλειψης!

ΣΚΑΛΕΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
Μας αρέσει να παρεμβαίνουμε στα κακώς κείμενα της πόλης, όχι με ύφος καταγγέλλοντα αλλά με διάθεση πληροφόρησης προς τα αρμόδια συνεργεία του δήμου, που μπορεί να αγνοούν μια κακή κατάσταση αλλά να παρέμβουν μέσα από τη δική μας ανάδειξη, με μόνο σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης.

Το σημερινό παράδειγμα που χρησιμοποιούμε αφορά στις σκάλες της οδού Βαλτετσίου. Από το πλέον γραφικά σημεία της πόλης, που ενώνει την Κορίνθου με την Κανακάρη. Σημείο που… πολλές άλλες πόλεις θα ‘θελαν να είχαν, μόνο που θα το είχαν αναδείξει αναλόγως.

Κι εμείς, δεν είναι ότι περιμένουμε κάτι φοβερό και τρομερό πέραν των αυτονόητων εργασιών που απαιτούνται ώστε οι σκάλες να γίνουν πιο ασφαλείς και πιο καθαρές. Και σαφώς να… φύγουν τα αγριόχορτα που έχουν ξεφυτρώσει εδώ κι εκεί.

You may also like

Comments are closed.