ΚΟΣΜΟΣ

EMA-ECDC: Ενισχυμένη παρακολούθηση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού

ema european medicines
Τις δυνάμεις τους ενώνουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων της ΕΕ (ECDC) προκειμένου να ενισχυθεί η παρακολούθηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των εμβολίων Covid-19 μετά την κυκλοφορία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Με τη συνεχιζόμενη έγκριση και διάθεση αρκετών εμβολίων Covid-19 στην Ε.Ε., οι από κοινού συντονισμένες, μεγάλης κλίμακας, πανευρωπαϊκές μελέτες αποτελεσματικότητας και ασφάλειας αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την προσεκτική παρακολούθηση της απόδοσης αυτών των νέων εμβολίων στην πραγματική ζωή. Αυτές οι μελέτες είναι βασικές για τη δημιουργία επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για τη στήριξη της συνεχούς αξιολόγησης των οφελών και των κινδύνων των εμβολίων και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση τους σε εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές εμβολιασμού για διαφορετικούς πληθυσμούς.

Έτσι ο EMA και το ECDC θα συντονίσουν από κοινού και θα επιβλέψουν ορισμένες μελέτες παρατήρησης που θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα διεξαχθούν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το έργο θα υποστηριχθεί από ένα Κοινό Συμβούλιο στις δύο υπηρεσίες.

Το συμβούλιο συμπροεδρεύεται από τον EMA και τον ECDC. Αποτελείται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη συνεργασία των εθνικών τεχνικών συμβουλευτικών ομάδων ανοσοποίησης, μέλη της ειδικής ομάδας για την πανδημία EMA COVID-19 και τις επιτροπές για τα ανθρώπινα φάρμακα και την ασφάλεια φαρμάκων του ΕΜΑ.

Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο ιδρύθηκε ως συμβουλευτικό όργανο για να παρέχει συμβουλές σχετικά με την ιεράρχηση, το σχεδιασμό, τη συμπεριφορά και την ερμηνεία των ανεξάρτητων μελετών παρακολούθησης μετά την έγκριση. Μπορεί να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με επιχειρησιακές πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτών των μελετών, όπως απαιτείται. Θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η ανάγκη για μελέτες θα συνεχίσει να εμφανίζεται για την ενημέρωση των στρατηγικών εμβολιασμού και των σχετικών κανονιστικών δράσεων για τα εμβόλια Covid-19.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

You may also like

Comments are closed.

More in:ΚΟΣΜΟΣ