ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίδομα 534 ευρώ: Από σήμερα οι δηλώσεις στην «Εργάνη»

epidoma anastoles ergani
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ) αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να είναι «ενεργή» εντός του καλοκαιριού για μεγάλους πληττόμενους κλάδους.

Όπως και το περυσινό καλοκαίρι έτσι και φέτος αναμένεται να συνεχιστούν τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που έχουν υποστεί αναστολές συμβάσεων εργασίας σε κλειστούς και πληττόμενους κλάδους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η δυνατότητα υπαγωγής στο μέτρο των αναστολών σύμβασης, που ανοίγει την πρόσβαση και στην αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, θα εξακολουθήσει να είναι «ενεργή» και το καλοκαίρι για μεγάλους πληττόμενους κλάδους όπως η εστίαση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι μεταφορές, ενδεχομένως και ο τουρισμός.

Πάντα υπό την αίρεση της πορείας της πανδημίας και των υγειονομικών δεικτών, που θα κρίνουν και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο (π.χ. εσωτερικοί χώροι επιχειρήσεων εστίασης).

Ειδικά για τον αθλητισμό αναμένεται να ληφθούν επιπλέον μέτρα που θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο. Αντίθετα εκτός της ομπρέλας προστασίας των αναστολών αναμένεται να τεθούν σταδιακά λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο και βιομηχανία.

Ήδη από τις αναστολές του Μαΐου γίνονται τα πρώτα βήματα προς την μείωση του εύρους των πληττόμενων κλάδων, καθώς στην ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες για τις αναστολές του Μαΐου δεν αποκλείεται να εξαιρούνται από το μέτρο κλάδοι όπως το χονδρεμπόριο και η βιομηχανία.

Το οικονομικό επιτελείο με το βλέμμα στραμμένο στη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα επιχειρεί  να περιορίσει το δαπανηρό μέτρο των αναστολών στους κλάδους που κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Τι ισχύει για τις αναστολές του Μαΐου

Από σήμερα Πέμπτη 6 Μαΐου και ώρα 12:00 ξεκινά στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Μάιο με αυστηρότερες προϋποθέσεις.

Ωστόσο δεν θα ισχύσουν κριτήρια επιλεξιμότητας – δηλαδή κριτήρια τζίρου – για την ένταξη του προσωπικού σε καθεστώς αναστολής για:

  • επιχειρήσεις εστίασης είτε άνοιξαν είτε όχι
  • κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις
  • το λιανεμπόριο που λειτουργεί με click away.

Αντίθετα μπαίνουν νέοι κόφτες για τους μερικώς  απασχολούμενους με ωράριο κάτω των 16 ωρών την εβδομάδα, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν δύο ακόμα περιορισμοί:

  • Σε αναστολή μπορούν να τεθούν μόνο όσοι εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί έως 31 Ιανουαρίου (δηλαδή αποκλείονται όσοι προσλήφθηκαν Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο για να αποφευχθούν οι εικονικές προσλήψεις).
  • Οι αναστολές θα πρέπει και το Μάιο να προαναγγέλλονται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Αναλυτικά, από σήμερα έως τις 12 Μαΐου θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε ολόκληρο τον Μάιο, είτε μέρος αυτού.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ από 1η Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1 έως 12 Μαΐου.

Από τις 13 Μαΐου οι επιχειρήσεις–εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για την περίοδο 1-12 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του προαναγγελτικού συστήματος δεν επιτρέπονται οι ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για προγενέστερα χρονικά διαστήματα.

Στις περιπτώσεις που πρέπει να εξυπηρετηθούν επείγουσες μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων, επιτρέπονται προαναγγελτικά οι ανακλήσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας με χρήση ορθής επανάληψης ή προσωρινής ανάκλησης  δήλωσης αναστολής.

Ποιοι έχουν κόφτη τζίρου

Επιχειρήσεις–εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και λοιπές επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την Επικράτεια, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε τυχόν επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

Επιχειρήσεις–εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο του Λιανεμπορίου σε περιοχές πολύ αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου, που δεν επιτρέπεται η λειτουργία τους με ραντεβού (click inside), θεωρούνται κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής και μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

Επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο Λιανεμπορίου, που είτε λειτουργούν χωρίς περιορισμούς είτε βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται να λειτουργήσουν με ραντεβού (click inside), θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021.  Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του Τουρισμού και των Μεταφορών θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτούς τους κλάδους ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις του κλάδου της Εστίασης, οι οποίες επιτρέπεται να λειτουργήσουν από 03-05-2021, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που έχουν προσδιοριστεί από τα συναρμόδια υπουργεία, ισχύει το εξής: Οι επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών τον Μάιο. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31/01/2021. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν επιχειρήσεις, οι οποίες:

  • έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018,
  • ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και
  • δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Συνεπώς για να είναι επιλέξιμες πρέπει:

  • να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και
  • να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.

You may also like

Comments are closed.