ΑΧΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Politeia News Blue logo

ΠΑΤΡΑ – Δ. ΕΛΛΑΔΑ

#ΠΑΤΡΑ

#ΚΑΙΡΟΣ

#ΚΟΙΝΩΝΙΑ

#COVID19

#Δ.ΕΛΛΑΔΑ

#ΑΘΛΗΤΙΚΑ

#ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

#ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

#ΥΓΕΙΑ

Έρχεται εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.725 ευρώ για ανέργους: Ποιοι και πώς θα το πάρουν

Facebook
Twitter

Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.725 ευρώ μπορούν να λάβουν οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση στο sbeanergoi.gr για να συμμετάσχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Επίσης επισημαίνεται πως  το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 345 ώρες, εκ των οποίων 270 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 75 ώρες πρακτική άσκηση. Αναλυτικά:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α) Θεωρητική κατάρτιση

Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης θα είναι 270 ώρες και θα περιλαμβάνει :

1

Θεωρητική κατάρτιση σε εξειδεικευμένα θεματικά αντικείμενα (180 ώρες)

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης στα ακόλουθα εξειδικευμένα αντικείμενα

10

6 %CE%BD%CE%B5%CE%BF 1

Όλα τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες:

• Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

• Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας

• Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου.

Β) Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση, κατόπιν εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με επιχειρήσεις, στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ του ωφελούμενου μέσω της εμβάθυνσης ή απόκτησης πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε σύνδεση με το προφίλ του κάθε ωφελούμενου.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας, θα προσδιοριστούν συγκεκριμένες προδιαγραφές εξέτασης και αξιολόγησης της δυνητικής καταλληλόλητας των επιχειρήσεων υποδοχής να λειτουργήσουν ως χώροι μάθησης και εμβάθυνσης σε σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις μετατροπής της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα είναι 75 ώρες για κάθε ωφελούμενο. Η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 82759/29-08- 2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/ επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Γ) Πιστοποίηση

Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης θα παρασχεθεί στους ωφελούμενους ένα πιστοποιητικό που θα αφορά πιστοποίηση στις εξειδικευμένες δεξιότητες που θα αποκτήσουν από το πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν. Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων. Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων. Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε σε αίθουσα είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου θα έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Tι  άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το εν λόγω πρόγραμμα τα εξής:

-Οι δικαιούχοι 

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

  •  να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
  • να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,
  • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
  • να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικούσχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980.
  • να κατοικούν στις επιλέξιμες Περιφέρειες της Πράξης. Προς απόδειξη του συγκεκριμένου κριτηρίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο στον οποίο κατοικούν

-Τα κριτήρια 

P neo 2

pinak 1

-Ο υπολογισμός του επιδόματος 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00  ευρώ  / ώρα κατάρτισης). Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 ευρώ. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 345 ώρες κατάρτισης x 5 ευρώ = 1.725,00 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα για το επίδομα  εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο :

Δείτε επίσης...

Eγγραφή στο Newsletter

Scroll to Top