ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΕΙΑ

Έρχονται φορολογικές «ποινές» – Αυτόματα πρόστιμα από την ΑΑΔΕ

1 8 scaled e1623756240104

Τα πάνω-κάτω έχει φέρει στους φορολογούμενους, η ανακοίνωση για φορολογικές «ποινές», σε όποιος δεν έχει συγκεντρώσει απαραίτητο αριθμό αποδείξεων για δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, σύμφωνα με την τελική διάταξη που νομοθέτησε το υπουργείο Οικονομικών.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, χιλιάδες συμπολίτες τρέχουν και δεν φτάνουν, αφού είχε επικρατήσει η αντίληψη ότι δεν απαιτούνταν αποδείξεις. Όμως τώρα επίκεινται, όχι «πρόστιμα» όπως εκ παραδρομής έχει κοινοποιηθεί, αλλά με προσαυξήσεις φόρων. Με άλλα λόγια, εκεί που θα έπαιρνες επιστροφή φόρου θα αφαιρεθεί το προβλεπόμενο ποσό και εκεί που ήταν να μην πληρώσει ή να πληρώσεις «κάτι» θα πληρώσεις την πρόσθετη επιβάρυνση.

ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Μιλώντας για το θέμα με τον Πατρινό έμπειρο φοροτεχνικό Δημήτρη Μπόκαρη, μοιράστηκε με την «Πολιτεία» τις γνώσεις του, προκειμένου να «φωτίσει» ακόμα περισσότερο τα όποια δυσνόητα σημεία της όλης φορολογικής μας υποχρέωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπόκαρης τονίζει ότι πρόκειται για επιβαρύνεις της τάξης του 11% και 22% και εκ πρώτης διευκρινίζει, ποιοι ακριβώς γλιτώνουν αυτή την απειλή: «Από τις προσαυξήσεις φόρου γλιτώνουν μόνο οι πληττόμενοι μισθωτοί, οι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ όλοι οι υπόλοιποι -παρά την καραντίνα, την κλειστή αγορά και τον υποχρεωτικό εγκλεισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάρκεια του 2020- οφείλουν, κατά την ΑΑΔΕ, να έχουν συγκεντρώσει ικανό αριθμό αποδείξεων».

Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, τι προβλέπεται στην περίπτωση που… δεν έχουν συγκεντρώσει αυτόν τον αριθμό αποδείξεων. Σύμφωνα με τον Πατρινό λογιστή, «Θα επιβληθούν αυτόματα πρόστιμα από την ΑΑΔΕ, κατά την υποβολή και την αυτόματη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων».

ΣΤΟ 30% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Όπως εξηγεί, το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, έχει οριστεί στο 30% του πραγματικού εισοδήματος, που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, με ισχύ από την 1-1-2020.

Προκειμένου, μάλιστα, να περιοριστεί η επιβάρυνση των πληττόμενων, το Υπουργείο Οικονομικών αφαιρεί από τα εισοδήματα (των πληττόμενων φορολογουμένων) ορισμένα εισοδήματα, ώστε με την εφαρμογή του ποσοστού 30%, το ποσό να είναι μικρότερο.

Ειδικότερα, στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δεν περιλαμβάνονται:

  • εισοδήματα με έκτακτο χαρακτήρα, καθώς και
  • έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών εξάπλωσης της πανδημίας.

ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Πρόκειται για τα ακόλουθα εισοδήματα:

  • Οι εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης και το καταβαλλόμενο ασφάλισμα, στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
  • Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής.
  • Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
  • Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.
  • Οι έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα.

Στις περιπτώσεις που το ποσό των ηλεκτρονικών αγορών που πραγματοποιήθηκαν το 2020 είναι μικρότερο του ορίου, η εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, διευκρινίζει ότι:

«Για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2020 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, είναι χαμηλότερο του απαιτούμενου 30% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά υψηλότερο του 20% αυτού, τότε ο φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 11% επί της διαφοράς μεταξύ απαιτούμενου και δηλωθέντος ποσού δαπανών».

Ο κ. Μπόκαρης παραθέτει συγκεκριμένα, δυο ενδεικτικά παραδείγματα, ώστε τα παραπάνω να γίνουν σαφέστερα και πιο κατανοητά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:

Φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα ίσο με 15.000 ευρώ, απαιτείται να δηλώσει πραγματοποιηθείσες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ποσού, τουλάχιστον 4.500€ (15.000 * 30% = 4.500 €).

Εάν ο φορολογούμενος δηλώσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής στο 25% (ανώτερο του 20%, αλλά υπολειπόμενου του απαιτούμενου 30%) του πραγματικού τους εισοδήματος (15.000 * 25% = 3.750 €), τότε η προσαύξηση του φόρου της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 θα είναι ίση με 82,5€ (4.500 – 3.750) * 11% = 82,5 €).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα ίσο με 19.000 ευρώ και δηλωθείσες δαπάνες ίσες με 1.850 ευρώ (οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 19.000 * 30% = 5.700 €), θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 ίση με 638 € (429 € + 209 €).

Το πρώτο μέρος της προσαύξησης των 429 € αντιστοιχεί στο 22% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών {[(20% * 19.000) – 1850] * 22% = 429 €}. Το δεύτερο μέρος της προσαύξησης των 209 € αντιστοιχεί στο 11% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος {[(30% * 19.000) – (20% * 19.000)] * 11% = 209 €}.

 

 

You may also like

Comments are closed.