ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται πρόστιμα για τ’ «αναληθή» ενοίκια

eforia
Η πρωτοβουλία της Πολιτείας να αναλάβει την κάλυψη ενοικίων ελευθέρων επαγγελματιών αποτελεί μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από το ρητό «μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια» καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει την ευκαιρία να βάλει στο «στόχαστρο», όσους ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν παρουσιάσει εικονικά-αναληθή στοιχεία για την ενοικίαση των ακινήτων τους.

Οι κατά το δοκούν «τροποποιητές» θα έρθουν αντιμέτωποι αφενός με πρόστιμα, όσα ήδη προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αφετέρου όμως και με την μη καταβολή των αποζημιώσεων που υπολογίζουν.

Κάτι που αποτελεί ορατή και ξεκάθαρα εκφρασμένη προειδοποίηση από την πλευρά της ΑΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει από τα αρμόδια κλιμάκια της Εφορίας ένας νέος κύκλος ελέγχου διά της αντιπαραβολής των στοιχείων που έχουν κατατεθεί. Προκειμένου έτσι να διασταυρωθεί και να εξακριβωθεί, εάν οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες ή αντιθέτως, αν εκπροσωπούν περιπτώσεις καταστρατήγησης του μέτρου.

Οι τέσσερις νέες προθεσμίες

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν στην «Πολιτεία» πατρινοί φοροτεχνικοί, τρέχουν ήδη τέσσερις νέες προθεσμίες για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων, για τους δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εκκρεμότητες με τα ενοίκια του 2020 ή του πρώτου διμήνου του 2021.

Αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων, οι νέες προθεσμίες που έχουν ήδη οριστεί από την πλευρά της ΑΑΔΕ και βρίσκονται σε ισχύ, είναι οι παρακάτω:

  •  Μέχρι τις 12 Απριλίου 2021 μπορούν να δηλωθούν τα παλαιά μισθωτήρια           που έληξαν μέχρι την 12η Ιουνίου 2020.
  • Μέχρι τις 12 Απριλίου 2021 και ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι εκμισθωτές ακινήτων με μείωση μισθωμάτων κατά 40%, μπορούν να υποβάλλουν αρχικές ή διορθωτικές «Δηλώσεις Covid» και «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
  • Μέχρι τις 19 Απριλίου 2021 υποβάλλονται διορθωτικές δηλώσεις για λάθη και παραλείψεις σε δηλώσεις COVID που υποβλήθηκαν την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.
  • Μέχρι 12 Απριλίου 2021 οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης περιπτέρων ή κυλικείων μπορούν να υποβάλλουν «Δήλωση Covid» και «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τον Ιανουάριο 2021.

 

Στις νέες αιτήσεις η ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet θα διενεργεί αυτομάτως ειδικούς ελέγχους αξιοπιστίας, των αναγραφόμενων στις δηλώσεις, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στην εφαρμογή.

Όσοι έχουν εκκρεμότητες με αδήλωτες μισθώσεις στην ειδική εφαρμογή του taxisnet ή με διαφορές στο αναγραφόμενο και στο πραγματικό ύψος του ενοικίου, οφείλουν να τα διορθώσουν, πριν υποβάλλουν την αίτηση για τη λήψη της αποζημίωσης.

Αυτόματος επανέλεγχος

Ο επανέλεγχος θα διενεργείται αυτομάτως, όταν στη δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, έχει δηλωθεί μισθωτής ή το ακίνητο, αλλά ο πρώτος δεν ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις, βάσει ΚΑΔ και δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση συμφωνίας μίσθωσης που περιλαμβάνει ως όρο, την καταβολή μηνιαίου μισθώματος ως ποσοστό επί των εσόδων, καθώς και την καταβολή ελάχιστου μηνιαίου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη μόνο το καταβαλλόμενο ελάχιστο (πάγιο) μηνιαίο μίσθωμα.

 

You may also like

Comments are closed.