ΥΓΕΙΑ

Ερευνα: Η πανδημία έφερε στην… επιφάνεια προβλήματα υγείας των Ελλήνων

long covid koronoio
Κακή ή πολύ κακή υγεία, δηλώνει το 6,4% των Ελλήνων άνω των 16 ετών. Ένας στους τέσσερις έχει χρόνιο πρόβλημα, ένας στους δέκα έχει περιορίσει δραστηριότητες λόγω προβλημάτων υγείας και ένας στους τέσσερις χρειάστηκε εξέταση ή θεραπεία, στην οποία τελικά δεν υποβλήθηκε. 

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 27/7/2022 με τίτλο “Υλική και κοινωνική στέρηση και συνθήκες διαβίωσης – Έτος 2021 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2020)”.

Στο σκέλος της έκθεσης που αφορά την κατάσταση της υγείας, επισημαίνεται πως το 6,4% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δήλωσε ότι έχει πολύ κακή ή κακή υγεία, το 15,3% μέτρια, ενώ το 78,3% πολύ καλή ή καλή υγεία. Το 24,3% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Κατάσταση υγείας πληθυσμού

Capture1 720

Το 9,4% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω για διάστημα έξι μηνών ή περισσότερο είχε περιορίσει, λόγω δικού του προβλήματος υγείας, κάποιες, συνήθεις για τον γενικό πληθυσμό δραστηριότητες ή είχε δυσκολευτεί σε αυτές πάρα πολύ, ενώ το 13,9% είχε, αλλά όχι πάρα πολύ.

Περιορισμός δραστηριοτήτων λόγω προβλήματος υγείας

Capture2 720

To 24% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δήλωσε ότι υπήρξε περίπτωση, κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, που πραγματικά χρειάστηκε ιατρική εξέταση ή θεραπεία για πρόβλημα υγείας και δεν υποβλήθηκε σε αυτήν. Τα ποσοστά για το φτωχό και μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε 36,2% και 21,8%, αντίστοιχα.

Επηρεασμός ψυχικής υγείας – ευεξίας από την πανδημία

Capture4 720

Το 9,4% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δήλωσε ότι υπήρξε περίπτωση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, που δεν υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση ή θεραπεία όταν πραγματικά την χρειάστηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το φτωχό και μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε 11% και 9%.

To 28,3% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δήλωσε ότι υπήρξε περίπτωση, κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, που πραγματικά χρειάστηκε οδοντιατρική εξέταση ή θεραπεία για πρόβλημα υγείας και δεν υποβλήθηκε σε αυτήν. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το φτωχό και μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε 42,1% και 25,9%. Το 5,6% του αντίστοιχου πληθυσμού δεν υποβλήθηκε στην εξέταση λόγω COVID-19.

Το 74,9% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δήλωσε ότι επηρεάστηκε αρνητικά η ψυχική του υγεία/ευεξία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών από την πανδημία COVID-19, ενώ το 0,6% δήλωσε ότι επηρεάστηκε θετικά και το 24,5% ότι δεν επηρεάστηκε καθόλου.

You may also like

Comments are closed.

More in:ΥΓΕΙΑ