ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε υπερωρίες, ωράρια, κυριακάτικη απασχόληση

ergasiaka asfalistika
Ένα πακέτο αλλαγών στην αγορά εργασίας θα μπει άμεσα σε εφαρμογή, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο είναι ήδη έτοιμο.

Το νομοσχέδιο- που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή- περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το «ελαστικό» οκτάωρο , τις υπερωρίες αλλά και την κυριακάτικη απασχόληση.

Αναλυτικά οι βασικές ρυθμίσεις- που αφορούν στον χρόνο εργασίας- είναι οι ακόλουθες:

-Διευθέτηση του χρόνου εργασίας: O μισθωτός θα μπορεί να δουλεύει για ένα διάστημα του έτους μέχρι 10 ώρες την ημέρα χωρίς την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης. Ωστόσο για αντίστοιχο διάστημα του ίδιου έτους θα πρέπει να δουλεύει μέχρι 6 ώρες την ημέρα ή να παίρνει ρεπό ή να έχει μεγαλύτερη άδεια. Για παράδειγμα μπορεί να δουλεύει τέσσερις ημέρες την εβδομάδα για δέκα ώρες και την πέμπτη ημέρα να μην εργάζεται. Αυτό θα μπορεί να γίνεται μετά από συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, ενώ θα μπουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να αποφευχθούν απολύσεις μισθωτών που δεν επιθυμούν τη διευθέτηση.

-Υπερωρίες : Η υπερωριακή απασχόληση, που σήμερα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 96 ώρες τον χρόνο στη βιομηχανία και τις 120 ώρες στους λοιπούς κλάδους, εναρμονίζεται με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο . Θα μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 150 ώρες.

-Ψηφιακή ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ο μισθωτός θα «χτυπά» την κάρτα όταν ξεκινά και όταν τελειώνει την εργασία του. Η κάρτα θα συνδέεται απευθείας με online σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και, με τον τρόπο αυτό, θα καταγράφεται αμέσως και σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση του εργαζομένου, η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου, οι υπερεργασίες και οι υπερωρίες του. Μάλιστα η βασική καινοτομία είναι πως η κάρτα θα μπορεί να είναι συνδεδεμένη, ακόμα, με το κινητό του εργαζόμενου.

-Εργασία τις Κυριακές. Ορίζονται πρόσθετες εξαιρέσεις στο γενικό κανόνα.

Ειδικότερα σε επτά κλάδους αναμένεται να αρθεί η απαγόρευση της κυριακάτικης εργασίας:

1.Παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού. Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος. Ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.

2.Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ιδίως παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και διανομής εμπορευμάτων

3.Κέντρων κοινών υπηρεσιών (“shared services centers”) ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών και άλλων.

4.Κέντρων δεδομένων (“data centers”) και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων,

5.Ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου.

6.Παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών.

7.Παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

You may also like

Comments are closed.