ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Κάθε χρόνο «εξαφανίζονται» 12 εκατ. αυτοκίνητα

kentro patras2
Περίπου 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα αποσύρονται κάθε χρονιά από τους δρόμους της Ευρώπης λόγω ατυχημάτων, οικονομικής διαγραφής ή μη συμμόρφωσης με τα νέα πρότυπα ασφάλειας και εκπομπών ρύπων. 

Η διαχείριση των τμημάτων του αυτοκινήτου και η προώθησή τους στο τελικό στάδιο διάλυσης αποτελεί μια τεχνική και οικονομική πρόκληση για τις εταιρείες που ασχολούνται με την απόσυρση, καθώς κύριο μέλημα είναι να μην υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ θέλουν να αυξήσουν το αξιοποιήσιμο ποσοστό.

4 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως που διαγράφονται μόνο στα χαρτιά και κανείς δεν γνωρίζει που καταλήγουν

Ωστόσο υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως που διαγράφονται μόνο στα χαρτιά και κανείς δεν γνωρίζει που καταλήγουν, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το που πιθανόν βρίσκονται ως τοποθεσία.

Το μεγαλύτερο μέρος των αγνοουμένων αυτοκινήτων χάνονται στην αγορά της παράνομης διάλυσης που υπάρχουν σε πολλά σημεία της Ευρώπης, χωρίς να ακολουθούνται οι κανόνες ασφάλειας και τα περιβαλλοντολογικά πρωτόκολλα.

Οι επιπτώσεις από τέτοιες ενέργειες έχουν βαρύτατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υπολογίζεται πως 55 εκατομμύρια λίτρα επικίνδυνων υγρών, όπως καύσιμα, υγρά μπαταριών, υγρό του κλιματιστικού κ.α. καταλήγουν στο περιβάλλον χωρίς καμιά επεξεργασία.

Να σημειώσουμε ότι τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα και απαγορεύεται η εξαγωγή τους από την ΕΕ.

You may also like

Comments are closed.

More in:ΚΟΣΜΟΣ