ΠΟΛΙΤΕΙΑΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΥΑΠ: Γιατί αργεί η μετακόμιση στον Γλαύκο…

Αχαίκή
Από τον Μάρτιο του 2021 μπήκε το νερό στ’ αυλάκι για τη μετακόμιση της ΔΕΥΑΠ στο κτίριο του Γλαύκου όπου στεγαζόταν η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, μετά την εξαγορά του κτιρίου 5.000 τ.μ. και της πέριξ έκτασης που εκτείνεται στα περίπου 3 στρέμματα. Όμως ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν η μετακόμιση.

Και απ’ ότι μαθαίνουμε, αιτία είναι και σε αυτό το ζήτημα, η έλλειψη προσωπικού και η δραστική συρρίκνωση των εργαζομένων του Δήμου, που θα αναλάμβαναν ένα κύριο κομμάτι απαραίτητων εργασιών για την μετεγκατάσταση της επιχείρησης ύδρευσης.

Θυμίζουμε ότι το κτίριο αγοράστηκε έναντι 1.710.000 ευρώ, (τιμή πολύ κάτω της αντικειμενικής αξίας, ύψους 2.090.000 ευρώ), εκ των οποίων 1,04 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί στην υπό ειδική εκκαθάριση Αχαϊκή και τα υπόλοιπα 664.000 ευρώ στην εταιρεία «Ακίνητα Πάτρας ΑΕ».

You may also like

Comments are closed.