ΥΓΕΙΑ

Γρίπη: 174 τα κρούσματα στην Ελλάδα

vaccine vial INTIME 960x600 1 960x600 1
Συνολικά 174 κρούσματα γρίπης (86 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα με PCR και 88 με αντιγονική δοκιμασία) δηλώθηκαν από τις 7 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, στον ΕΟΔΥ.

Εκατόν εβδομήντα δύο κρούσματα ανήκαν στον τύπο Α και δύο στον τύπο Β. Υποτυποποιήθηκαν 25 δείγματα τύπου Α, εκ των οποίων τα 24 ανήκαν στον υπότυπο A(Η3Ν2) και 1 στον υπότυπο A(Η1Ν1).

Ο αριθμός των δηλωθέντων κρουσμάτων ήταν σχεδόν πέντε φορές υψηλότερος από τον αριθμό των κρουσμάτων που δηλώθηκαν την ίδια περίοδο το 2019 μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΣΥΔΝ) του ΕΟΔΥ, (37 κρούσματα γρίπης), ενώ δεν δηλώθηκε κανένα κρούσμα γρίπης το χρονικό διάστημα 2020-2021.

Από τα δηλωθέντα κρούσματα γρίπης, 160 ήταν Έλληνες (92%) και 14 αλλοδαποί (8%) από εννέα χώρες, όλες από το βόρειο ημισφαίριο.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων ήταν 22 έτη (εύρος: 1 – 75 έτη), ενώ 10 κρούσματα ήταν παιδιά ηλικίας 12 ετών ή μικρότερα. Το 58% των κρουσμάτων ήταν άνδρες.

Από τα 174 δηλωθέντα κρούσματα γρίπης, τα 35 (20%) νοσηλεύτηκαν και 2 από αυτά εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφέρεια, με βάση τη δηλωθείσα μόνιμη κατοικία (ή την προσωρινή κατοικία για τους μη μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα) είναι:

Αττική 143 (82,2%)

Νότιο Αιγαίο 18 (4 κρούσματα από τις Κυκλάδες και 14 από τα Δωδεκάνησα, 10,3%)

Κρήτη 4 (2,3%)

Στερεά Ελλάδα 3 (1,7%)

Ιόνια νησιά 2 (1,1%)

Θεσσαλία,1 (0,6%)

Πελοπόννησος 1 (0,6%)

Βόρειο Αιγαίο 1 (0,6%)

Άγνωστη 1 (0,6%)

Σύνολο 174 (100%)

Από τους 164 μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, για του 160 (98%) υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία για ταξίδι στο εσωτερικό εντός της περιόδου επώασης. Από αυτούς, οι 117 ανέφεραν ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, εντός του χρόνου επώασης.

Ενενήντα τέσσερα κρούσματα (80,3%) είχαν ταξιδέψει στις Κυκλάδες, 9 (7,7%) στο Ν. Αιγαίο, 8 (6,8%) στο Ιόνιο, 3 (2,6%) στο Β. Αιγαίο και 3 (2,6%) σε προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της δραστηριότητας του νοσήματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρόληψη της διασποράς του ιού στην κοινότητα, πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ατομικής υγιεινής και τα μέτρα ατομικής προστασίας, ενώ ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης για τον πληθυσμό.

You may also like

Comments are closed.

More in:ΥΓΕΙΑ