ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κλιματική αλλαγή φέρνει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες

pexels nature 768x511 1

Η άνοδος της θερμοκρασίας σε παγκόσμια κλίμακα, οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι υπόλοιπες σοβαρές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης, έχουν αυξήσει τη ζήτηση για επαγγέλματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Η ανάγκη για περισσότερους ειδικούς που είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις ώστε να διασφαλίσουν ένα «καθαρότερο» μέλλον, είναι επιτακτική. Ποιες, όμως, είναι οι δημοφιλέστερες επαγγελματικές επιλογές μέσω των οποίων μπορεί να γίνει έστω η απόπειρα να «σωθεί» ο πλανήτης;

Περιβαλλοντικός επιστήμονας
Ο περιβαλλοντικός επιστήμονας εργάζεται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: Ακραία ζέστη, αυξημένα ποσοστά ξηρασίας, πλημμύρες κτλ. Μπορεί να εργάζεται στην έρευνα, να συνεργάζεται με κρατικούς οργανισμούς, να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε περιβαλλοντικά προγράμματα. Η επαγγελματική διαδρομή του περιβαλλοντικού επιστήμονα είναι ευέλικτη, ενώ μπορεί να ειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς και να απασχοληθεί είτε στο δημόσιο, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Μηχανικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι πλέον η εξάρτηση της ανθρωπότητας στα ορυκτά καύσιμα αποτελούν την πιο σημαντική εναλλακτική που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναχαίτιση των σοβαρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι μηχανικοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σχεδιάζουν και εφαρμόζουν βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Μπορούν να απασχοληθούν είτε σε κρατικούς φορείς, είτε στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι.

Δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο περιβάλλοντος
Ένας δικηγόρος που ειδικεύεται στο Δίκαιο Περιβάλλοντος ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η κακή ποιότητα του αέρα και του νερού, η αειφορία και η διαχείριση των αποβλήτων. Οι περιβαλλοντικοί δικηγόροι παρέχουν συμβουλές στους πελάτες τους συγκεντρώνοντας στοιχεία και προτείνοντας στρατηγικές, υποδεικνύοντας τρόπους αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των υποθέσεων που αναλαμβάνουν μπορεί να έχουν καθοριστική σημασία για τη διαμόρφωση της μελλοντικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής.

Υδρολόγος
Οι υδρολόγοι εργάζονται για την αξιολόγηση εφαρμογής μέτρων για το νερό, όπως τα συστήματα άρδευσης, την ελαχιστοποίηση των κλιματικών επιπτώσεων εξαιτίας ρύπανσης, διάβρωσης και πλημμυρών. Οι υδρολόγοι, μεταξύ άλλων, εισηγούνται μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων.

Κλιματολόγος
Ο αναλυτής κλιματικής αλλαγής, γνωστός και ως κλιματολόγος, μελετά και υπολογίζει την κλιματική αλλαγή, παρατηρεί και καταγράφει την εξέλιξη του κλίματος, το μικροκλίμα, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις του κλίματος με τα φυτά, τα ζώα. Βοηθά στην ανάπτυξη μετεωρολογικών προγνώσεων και στη συλλογή δεδομένων για τον προσδιορισμό των αιτιών της κλιματικής αλλαγής και την καλύτερη κατανόηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

You may also like

Comments are closed.