ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Η πρωτιά του Πανεπιστημίου Πατρών

4 6

Μία πρωτιά του Πανεπιστημίου Πατρών που πέρασε στα «ψιλά»! Σταθερά ανοδική πορεία για τη δεκαπενταετία 2006-2020 παρουσιάζουν οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικότερα, από 1.175 δημοσιεύσεις την πενταετία 2006-2010 (ετήσιος μέσος όρος 235 δημοσιεύσεις) αυξάνονται σε 1.411 την πενταετία 2011-2015 (ετήσιος μέσος όρος 282) και σε 1.839 την πενταετία 2016-2020 (ετήσιος μέσος όρος 368). Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες της νέας έκδοσης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) «Εντοπισμός και ανάλυση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με τεχνικές μηχανικής μάθησης». Αναφορικά με τους φορείς που παράγουν τις δημοσιεύσεις αυτές, τα πανεπιστήμια καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις. Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στην πρώτη θέση με 631 δημοσιεύσεις, ενώ ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 556 δημοσιεύσεις και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 448 δημοσιεύσεις.

You may also like

Comments are closed.