ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η συμβολή του Νεκτάριου Φαρμάκη στους αυξημένους πόρους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας

Κατά 30% περίπου σε σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό του τρέχοντος Προγράμματος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Δεν είναι τυχαίο που ο Νεκτάριος Φαρμάκης προηγείται στις δημοσκοπήσεις!

Στους αυξημένους πόρους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2021-2027) κατά 30% περίπου σε σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό του τρέχοντος Προγράμματος, αλλά και στην ουσιαστική διαβούλευση που προηγήθηκε και η οποία συνέβαλλε σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση του τελικού Προγράμματος, εστίασε ο Περιφερειάρχης, κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ενημερώθηκε σχετικά με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τους άξονες και τις προτεραιότητές του, με τον Περιφερειάρχη να σημειώνει ότι το νέο Πρόγραμμα είναι της τάξης των 628,5 εκ. ευρώ, ποσό που είναι προσαυξημένο κατά 33,6 εκ. ευρώ σε σχέση με το αρχικώς προϋπολογισθέν ποσό, αλλά και κατά 137,5 εκ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του ΠΕΠ για την περίοδο 2014-2020.

You may also like

Comments are closed.