ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Λιγότερα φώτα σε ναούς, γραφεία και μονές

δισ 1

Μετά  τις μητροπόλεις  Δημητριάδος  που εφαρμόζει ήδη μέτρα  για την εξοικονόμηση ενέργειας στους ναούς ,τα ιδρύματα και τις μονές  και Σιδηροκάστρου  η οποία συστήνει ακόμη και την χρήση ξυλόσπομπων, και η Ιερά Σύνοδος με εγκυκλιό της ζητά τη συμμόρφωση όλων για καλύτερα αποτελέσματα.

Η Σύνοδος συστήνει λιγότερα φώτα εντός και εκτός των ναών, και περιορισμό του φωτισμού στο σύνολο των ιδρυμάτων και των μονών και των γραφείων  “κατά την έμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν υμών, λήψιν των αναγκαίων μέτρων εξοικονομήσεως ενεργείας”.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται :”Γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, επ΄ αφορμή και της λεγόμενης “ενεργειακής κρίσεως”, ήτις προβληματίζει εντόνως τον σύγχρονον κόσμον, απεφάσισε όπως συστήση υμίν την, κατά την έμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν υμών, λήψιν των αναγκαίων μέτρων εξοικονομήσεως ενεργείας εις τους Ιερούς Ναούς και τας Ιεράς Μονάς, τα κτίρια των Γραφείων των Ιερών Μητροπόλεων, των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και γενικώς εις τα υπό των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων χρησιμοποιούμενα κτιριακά συγκροτήματα”.

You may also like

Comments are closed.