ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κακοπληρωτής το ελληνικό δημόσιο

ofeiless dhmosio
Στον μεγαλύτερο κακοπληρωτή εξελίσσεται το ελληνικό Δημόσιο, απειλώντας την ούτως ή άλλως περιορισμένη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και σε τελική ανάλυση τη βιωσιμότητά τους, ειδικά εάν οι τελευταίες έχουν ως βασικό πελάτη το κράτος. Ο μέσος χρόνος αποπληρωμής των υποχρεώσεων του κράτους προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών φτάνει με συντηρητικές εκτιμήσεις τους 4,5 μήνες, όπως για παράδειγμα στον κλάδο του real estate, χρόνος πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που συμφωνείται αρχικά και υπερτριπλάσιος από αυτόν που επικρατεί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι καθυστερήσεις στις πληρωμές είναι τόσο μεγάλες, ώστε οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων από άλλες επιχειρήσεις ή από το Δημόσιο μετατρέπονται στην πραγματικότητα σε… «δανεικά κι αγύριστα». Σε ορισμένους κλάδους οι επισφάλειες που διεγράφησαν αντιστοιχούν σχεδόν στο 5% των συνολικών εσόδων, ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο δεδομένης μάλιστα της δυσμενούς συγκυρίας στην οποία καλούνται να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

You may also like

Comments are closed.