ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Μπαίνει τάξη σε πεζόδρομο-πλατείες

KALABRYTA 1
Νέος, πιο αυστηρός Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων ψηφίστηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 27 Μαΐου με διευρυμένη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων.

Προηγήθηκε, την Πέμπτη 26/5/2022 το μεσημέρι, η διαβούλευση με την έκφραση απόψεων από κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς και το απόγευμα της ίδιας μέρας συζήτηση στην συνεδρίαση της δημοτικής ομάδας της πλειοψηφίας όπου τονίστηκε η ανάγκη διευρυμένης αποδοχής της πρότασης της Δημοτικής αρχής, με στόχο την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης που επιχειρείται προκειμένου να μπει τάξη και στο δημόσιο χώρο, κατά την έξοδο από τους περιορισμούς της πανδημίας.

Εισηγητές, στον Κανονισμό ήταν ο Δήμαρχος Αθ. Παπαδόπουλος και, ειδικά για τα Καλάβρυτα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Ευθ. Φλογεράς.

Κατά την συνεδρίαση της πλειοψηφίας της ομάδας του κ. Παπαδόπουλου έγινε αναφορά στην πρώτη απόπειρα, του αειμνήστου πρώην Αντιδημάρχου Σπύρου Καούρη ο οποίος επιχείρησε, προ διετίας και πριν την έλευση της πανδημίας στη χώρα.

Η πρώτη απόπειρα εφαρμογής δεν απέδωσε καρπούς με το Δήμαρχο κ Παπαδόπουλο, κατά τη συνεδρίαση της δημοτικής ομάδας, να επισημαίνει ότι «ο Κανονισμός εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο όχι μόνο να ψηφιστεί στο σώμα αλλά και να εφαρμοστεί…».

Οφειλόμενη πράξη όλων των συμβούλων είναι, όπως τονίστηκε, να ανταποκριθούν στην πρόκληση για την εφαρμογή του σχεδίου, έναντι της προεκλογικής δέσμευσης να τεθεί φραγμός στην αυθαίρετη χρήση των πεζοδρομίων, ιδιαίτερα στον κεντρικό πεζόδρομο των Καλαβρύτων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, καθορίζονται μόνο με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου τα οποία παραχωρούνται με δημοπρασία. Μπορεί κατ΄ εξαίρεση να παραχωρούνται και χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας, για χρήση όμως που δεν υπερβαίνει τις δέκα ημέρες και αφορά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή εμπορικής προβολής.

Ειδικά για τον πεζόδρομο στα Καλάβρυτα, η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα δεν θα υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας.

Σε πλατείες όπου προβάλλονται καταστήματα (καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία κλπ.), παραχωρείται η χρήση του 70% του αντιστοιχούντος χώρου. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται μόνο από τον Δήμαρχο εφ’ όσον κατά την κρίση του δεν παρακωλύεται η ελεύθερη χρήση του.

Επιτρέπεται και η παραχώρηση χρήσεως συνεχόμενου κοινοχρήστου χώρου, πέραν της πρόσοψης εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου. Σε καμία περίπτωση‚ ο παραχωρούμενος χώρος δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται και σε πεζοδρόμιο παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος τα ακίνητα.

Το τέλος χρήσης θα είναι ετήσιο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων. Ειδικά, σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού για πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο. Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος ελεύθερη ζώνης πεζών, ορίζεται το 1,50 μέτρο, διάσταση που απαιτείται κατ’ ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγού αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό κλπ). Σε πεζόδρομους το ελάχιστο πλάτος ελεύθερης όδευσης πεζών ορίζεται σε 3 μέτρα τουλάχιστον, ώστε να είναι δυνατή και η διέλευση των ειδικών οχημάτων (ΕΚΑΒ-Π.Υ.) και οχημάτων τροφοδοσίας. Ελεύθερο ύψος για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και ορίζονται τα 2,20 μέτρα.

Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του χωρίς προηγούμενη άδεια ή η  παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος, τη θέση, την έκταση του χώρου ή και τη διάρκεια της άδειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγείται τον δυνητικά παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, η Οικονομική Επιτροπή, εισηγείται θέματα που έχουν οικονομικό αντικείμενο (καθορισμός ύψους τελών χρήσης και το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.

Το Τμήμα Εσόδων είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της διαδικασίας χορήγησης των απαραίτητων αδειών χρήσης, εντός 20 ημερών από την υποβολή των σχετικών αιτημάτων. Εισηγείται την έκδοση αδειών ενώ για την τελική χορήγηση απαιτείται απόφαση του Δημάρχου ή αρμοδίου Αντιδημάρχου.

Η Ελληνική Αστυνομία χορηγεί «σύμφωνη γνώμη» εντός 5 ημερών από της παραλαβής ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ενώ το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις, σχετικές με τα τοποθετούμενα σε κοινόχρηστους χώρους λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, συντάσσει, εγκρίνει και θεωρεί μελέτες για τη διαμόρφωση διευρυμένων κοινόχρηστων χώρων (πλατείες κλπ.), που διατίθενται προς χρήση.

ΕΠΙΤΡΕΠOΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒAΣΕΙΣ

Πλέον συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου, με απόφαση του Δημάρχου, που ελέγχει την εφαρμογή του Κανονισμού, μεμονωμένα αλλά και από κοινού με άλλες υπηρεσίες ως προς την τήρηση νόμιμης κατασκευής του εν γένει εξοπλισμού και των συναφών λειτουργικών – διακοσμητικών στοιχείων επί του κοινόχρηστου χώρου.

Η Υπηρεσία Δόμησης μπορεί να χορηγεί κάθε είδους έγκριση για κατασκευές για τις οποίες απαιτείται άδεια έργου μικρής κλίμακας, δεν επιτρέπεται όμως καμία μόνιμη κατασκευή όπως υποστυλώματα, δάπεδα, ζαρντινιέρες, διαχωριστικά μεταξύ όμορων καταστημάτων κλπ.

Δεν επιτρέπεται παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου σε χώρους πρασίνου ενώ σκίαση, εφόσον δεν καλύπτεται από υφιστάμενα δέντρα, θα γίνεται μόνο με ομπρέλες.

Τίθενται περιορισμοί στην κίνηση – στάθμευση οχημάτων, η ταχύτητα των οποίων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, απαγορεύεται η οπισθοπορία και επιτόπια στροφή, ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για τη φορτοεκφόρτωση και με τον όρο ότι δε θα παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών.

Δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις, δεν επιτρέπεται η στερέωση τραπεζιών και καθισμάτων στο δάπεδο ενώ το ελεύθερο ύψος ομπρέλας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 2,20 μ. Το μέγεθος θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου και τα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.

Αιτήσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συναφών διακοσμητικών στοιχείων, κατατίθενται στο Τμήμα Εσόδων, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η άδεια χρήσης είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσής της.

 

You may also like

Comments are closed.