ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταβάλλεται το δώρο του Πάσχα τη Μεγάλη Τετάρτη (28/4)

suntaxeis pliromes aprilios 1
Το Δώρο Πάσχα όπως και αυτό των Χριστουγέννων είναι κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα από την Εθνική Γενική ΓΣΕΕ και καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη (28/4).

Ένα μεικτό σύστημα θα εφαρμοστεί για την καταβολή του Δώρου Πάσχα σε όσους μισθωτούς έχουν μπει σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί με κρατική συμμετοχή και έχει ήδη προβλεφθεί κονδύλι 210 εκατομμυρίων ευρώ.

Εννοείται ότι ο εκάστοτε εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το Δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία, όμως σε καμία περίπτωση δεν δίνεται σε είδος, παρά μόνο σε χρήμα

Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής: 

 • Εργαζόμενοι που δουλεύουν κανονικά το πρώτο τετράμηνο του έτους (δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος Απριλίου), θα λάβουν Δώρο Πάσχα από τον εργοδότη τους. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον τρόπο και στο χρόνο καταβολής, καθώς θα εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία
 • Εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή για ένα διάστημα κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, ωστόσο για ένα άλλο διάστημα έχουν δουλέψει κανονικά (π.χ. σε επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας αλλά στη συνέχεια ανέβασαν ρολά εκ νέου). Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους θα εφαρμοστεί ένα «μεικτό» σύστημα. Το ποσό που αναλογεί στο διάστημα της αναστολής σύμβασης θα καταβληθεί από το κράτος. Ωστόσο, το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα που ο μισθωτός δούλεψε κανονικά θα καταβληθεί από τον εργοδότη.
 • Εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή σύμβασης όλο το τετράμηνο του έτους (για παράδειγμα κλειστές επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας). Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι όλο αυτό το διάστημα εισπράττουν την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ. Πάνω σε αυτό το ποσό θα υπολογιστεί και το Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί από το κράτος.

Υπολογίστε ΕΔΩ το ποσό που δικαιούστε.

Χαμένοι από τη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι όσοι εργαζόμενοι είχαν μισθό άνω των 534 και μπήκαν σε αναστολή. Οι συγκεκριμένοι μισθωτοί θα δουν το Δώρο Πάσχα να είναι «ψαλιδισμένο». Για παράδειγμα, υπάλληλος με μισθό 1.000 ευρώ -εφόσον δεν έχει μπει σε αναστολή- δικαιούται Δώρο Πάσχα 520,83 ευρώ. Ωστόσο, αν ήταν σε αναστολή όλο το τετράμηνο, θα περιοριστεί στα 278 ευρώ (υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί υπόψη και η αναλογία για το επίδομα αδείας). Αντιθέτως, μία πολύ μικρή αύξηση στο ποσό του Δώρου θα έχουν μερικώς απασχολούμενοι, εφόσον είναι σε αναστολή και ο μισθός τους ήταν κάτω από τα 534 ευρώ.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα καταβολής των χρημάτων, όσοι μισθωτοί δεν μπήκαν σε αναστολή θα πάρουν κανονικά το Δώρο Πάσχα τη Μεγάλη Τετάρτη (ή και νωρίτερα εφόσον θέλει ο εργοδότης). Όσον αφορά στις περιπτώσεις των αναστολών μένει να ανακοινωθεί το πότε το κράτος θα καταβάλει το ποσό που του αναλογεί (θα γίνει σχετική πίστωση στο λογαριασμό των δικαιούχων). Για τους μήνες των αναστολών από Ιανουάριο έως και Μάρτιο τα χρήματα αναμένεται επίσης να καταβληθούν από το κράτος τη Μεγάλη Τετάρτη. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι το πότε θα καταβληθεί το τμήμα που αναλογεί στις αναστολές Απριλίου, δηλαδή αν θα υπάρξει κάποια ειδική φόρμουλα με καταβολή των χρημάτων λίγες ημέρες αργότερα.

Τέλος, να σημειωθεί πως επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως και τον Ιούνιο. Όπως ανακοινώθηκε, δίνεται Δώρο Πάσχα επί της καταβαλλόμενης ενίσχυσης σε όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου και το εκτιμώμενο κόστος είναι 38 εκατ.

Παραδείγματα – Τα ποσά που δικαιούνται οι μισθωτοί

Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση, όμως, που η σχέση εργασίας δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, καταβάλλεται αναλογία Δώρου.

Όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Να επισημανθεί πως τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, το επίδομα κατοικίας κ.λπ., όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς, ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με το συντελεστή αδείας, ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.

Ενδεικτικά παραδείγματα για το Δώρο Πάσχα που δικαιούνται οι μισθωτοί: 

 • Υπάλληλος με μεικτές αποδοχές 900 ευρώ εφόσον δουλεύει κανονικά το πρώτο τετράμηνο του έτους θα πάρει Δώρο Πάσχα 468,75 ευρώ.
 • Υπάλληλος που προσελήφθη την 1η Μαρτίου και απασχολείται κανονικά και τον Απρίλιο. Σε περίπτωση που οι μεικτές αποδοχές του διαμορφώνονται στα 800 ευρώ, θα πάρει Δώρο Πάσχα 211,81 ευρώ.
 • Υπάλληλος που μπήκε τρεις μήνες σε αναστολή και δούλεψε κανονικά ένα μήνα. Σε περίπτωση που ο μισθός του είναι 700 ευρώ θα πάρει Δώρο Πάσχα 300 ευρώ.
 • Υπάλληλος που ξεκίνησε να εργάζεται στις 15 Φεβρουαρίου και συνεχίζει με το ίδιο καθεστώς έως το τέλος Απριλίου. Σε περίπτωση που οι μεικτές αποδοχές του είναι 600 ευρώ θα πάρει Δώρο Πάσχα 195,31.
 • Υπάλληλος που δούλευε από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαρτίου. Σε περίπτωση που οι μεικτές αποδοχές του είναι 700 ευρώ, τότε θα πάρει Δώρο Πάσχα 224,83 ευρώ.
 • Υπάλληλος που δουλεύει με εκ περιτροπής απασχόληση το πρώτο τετράμηνο του έτους. Σε περίπτωση 4ήμερης απασχόλησης και μεικτών αποδοχών 570 ευρώ, θα πρέπει να εισπράξει 245,81 ευρώ.
 • Υπάλληλος που έχει εργαστεί κανονικά όλο το πρώτο τετράμηνο του έτους. Εφόσον οι μεικτές αποδοχές του είναι 1.500 ευρώ θα δει το Δώρο του Πάσχα να διαμορφώνεται στα 781,25 ευρώ.
 • Υπάλληλος με μεικτές αποδοχές 1.100 ευρώ εφόσον δουλεύει κανονικά το πρώτο τετράμηνο του έτους θα πάρει Δώρο Πάσχα 572,92 ευρώ.
 • Υπάλληλος με μεικτές αποδοχές 1.200 ευρώ δούλεψε τους πρώτους δυο μήνες του έτους. Δικαιούται Δώρο Πάσχα 307,29 ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα.

Με βάση τη νομοθεσία το Δώρο υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Προσοχή: Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.

You may also like

Comments are closed.