ΠΟΛΙΤΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Στόχος να φτάσει τα 820 ευρώ – Γκάζι στις διαβουλεύσεις

katotatos misthos1

Τη σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης για τον νέο κατώτατο μισθό προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή από την υπουργό εργασία Δόμνα Μιχαηλίδου η οποία θα εισηγηθεί το ποσοστό αύξησης στο υπουργικό συμβούλιο στις 22 Μαρτίου ώστε ο νέος κατώτατος μισθός να ισχύσει από 1η Απριλίου.

Οι λόγοι της επίσπευσης είναι

Α) όσο το δυνατόν νωρίτερα το καθαρό ποσό του μισθού να ξεπεράσει τα 700 ευρώ προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι οικογένειες στο κύμα ακρίβειας και

Β) να αυξηθούν οι μισθοί πριν ξεκινήσει επισήμως η τουριστική περίοδος καθώς πρέπει να έχουν ένα δίκτυ ασφαλείας οι εποχικοί υπάλληλοι που δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις.

Ειδικότερα, η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, θα πρέπει να λάβει χώρα έως την 5η Φεβρουαρίου 2024.

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης των φορέων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τη 19η Φεβρουαρίου 2024.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2024.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τη 15η Μαρτίου 2024.

στ) Η εισήγηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως την 22α Μαρτίου 2024.

Βάσει των εκτιμήσεων, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε ποσοστό πέριξ του 5%, καθώς σε αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί ο τρέχον πληθωρισμός, αλλά και ένα μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας. Στην πράξη, αυτό εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε κατώτατο μισθό ίσο με 820 ευρώ ( 706 καθαρά) από 780 ευρώ (667 καθαρά) σήμερα.

You may also like

Comments are closed.