ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Μυλωνάς: Να επιτραπεί η πρόσβαση σε Καλογριά και Γιανισκάρι – Προστατεύουμε τα δάση και συνεχίζουμε τη ζωή μας

milonas boridis
«Πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ταυτόχρονα την προστασία του δασικού μας πλούτου αλλά και την ελεύθερη πρόσβαση στις δημοφιλείς παραλίες μας όπως είναι αυτή τη Καλογριάς και το Γιανισκάρι» ανέφερε σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας  Σπύρος Μυλωνάς.

 

Με αυτό το αντικείμενο ο Δήμαρχος έστειλε επιστολή προς το γενικό περιφερειακό αστυνομικό διευθυντή ταξίαρχο Απόστολο Μαρτζάκλη, στην οποία επισημαίνονται τα εξής:

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 1 της από 05.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 138 / Α’ / 05.08.2021) σχετικά με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών, απαγορεύεται κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, σε δάση, σε Εθνικούς Δρυμούς, σε αισθητικά δάση και σε άλση εντός οικιστικών ιστών από την Παρασκευή 06.08.2021 στις 06:00 π.μ. έως και την Δευτέρα 09.08.2021 στις 06:00 π.μ. Μετά από αυτό η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση της Κ.Υ.Α. με αριθμό 1019/4/24-α΄ (ΦΕΚ 3653 / Β’ /

06.08.2021) σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την απαγόρευση του άρθρου 1 της από 5.8.2021 ΠΝΠ, οι κατοικημένες περιοχές, οι θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, τα ποτάμια και λιμναία συστήματα, καθώς και οι τουριστικές εκμεταλλεύσεις.

Επίσης με την με αριθμό Κ.Υ.Α. 1019/4/24-ε΄(ΦΕΚ 3661 / Β’ / 08.08.2021) δόθηκε παράταση της ισχύος της από 05.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 138 / Α’ / 05.08.2021) μέχρι και την Παρασκευή 13.08.2021

και ώρα 06:00 π.μ. Συνεπώς κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων αποφάσεων σε όλες τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές NATURA του Δήμου μας (Καλογριά, Γιανισκάρη) πρέπει να επιτρέπεται στους επισκέπτες η ελεύθερη πρόσβαση, η διέλευση και η παραμονή σε αυτές. Εξάλλου η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται ήδη από το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Αυγούστου 2021 δεδομένου ότι όσοι κινούνται από και προς τα ξενοδοχεία της περιοχής της Καλόγριας δεν εμποδίζονται από τις Αστυνομικές Αρχές, σε αντίθεση με όσους επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις παραλίες ως λουόμενοι.

 

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

 

Με την παρούσα επιστολή σας ζητούμε να εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπονται στις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις και αποφάσεις της κυβέρνησης χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις. Επίσης θέλουμε να γνωρίζετε ότι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει συνδράμει και θα συνεχίσει να το κάνει με όλες του τις δυνάμεις τις αστυνομικές αρχές στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, αναμένοντας τις πρωτοβουλίες σας και παραμένοντας στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το ζήτημα αυτό».

 

«Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές και επιτρέπει την πρόσβαση, διέλευση και παραμονή στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές του Δήμου και αυτό ακριβώς ζητάμε να εφαρμοστεί με την έκδοση σχετικών οδηγιών εκ μέρους της Αστυνομικής Διεύθυνσης. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τα δάση μας και παράλληλα να συνεχιστεί κανονικά η ζωή μας», υπογράμμισε ο Σπύρος Μυλωνάς.

You may also like

Comments are closed.