ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Νέος πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας

Marlafekasplaton
Έναν νέο ρόλο αναλαμβάνει ο Μέτοχος, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Μάρκετινγκ της ΛΟΥΞ, Πλάτωνας Μαρλαφέκας.

Ο κ. Μαρλαφέκας εκλέχθηκε ο νέος Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και στοχεύει στη διατήρηση της ήδη αποτελεσματικής και διαφανούς διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης των 14 δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, των δράσεων των ΠΕΠ, υπό την εποπτεία 12 Περιφερειών της Χώρας, της δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και δράσεων υπό την εποπτεία των Πράσινου Ταμείου.

You may also like

Comments are closed.