ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κρίσιμες ημερομηνίες και οι πληρωμές για τις αναστολές συμβάσεων

epidoma paidiou oikonomia
Ένα κρίσιμο τριήμερο ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Πέμπτη για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

  • 1.Σήμερα θα καταβληθεί από το Υπουργείο Εργασίας το ποσό που αντιστοιχεί στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των 472.899 εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή τον Απρίλιο. Το συνολικό κονδύλι ανέρχεται σε 212, 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • 2.Μέχρι και αύριο είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργαζομένων Μαΐου το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Υπενθυμίζεται πως οι  δηλώσεις μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα, είτε μέρος αυτού.

Χρειάζεται προσοχή, καθώς τον Μάιο ισχύουν δύο κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας:

  • Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή μόνο συμβάσεις εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29η Απριλίου
  • Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  • Επίσης, να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4η Μαρτίου.
  • 3. Από την Πέμπτη οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργαζομένων, μην έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής για το διάστημα μέχρι τις 12 του μήνα.

You may also like

Comments are closed.