ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΙΠΑ: Δεν μπορεί να γίνουν τα πάντα πάρκινγκ!

198028766 1258555644563388 132821824924596565 n 1

  Με ανακοίνωσή της η Οικολογική Κίνηση Πάτρας αναφέρει:

Η προστασία των αμφιβίων του πλατανοδάσους είναι υποχρέωσή μας!

H υποχώρηση του Δήμου Πατρέων στις πιέσεις μερίδας περιοίκων για όλο και μεγαλύτερες επεμβάσεις στον χώρο του Πλατανοδάσους Προαστίου, με τελευταία την αφαίρεση των τσιμεντένιων εμποδίων,που περιόριζαν την στάθμευση σε μικρό τμήμα του χώρου, είναι απαράδεκτη ηθικά και νομικά διότι είναι αντίθετη με τη νομοθεσία που προστατεύει ευαίσθητες μορφές ζωής όπως είναι τα αμφίβια.

Σημειώνουμε ότι η αφαίρεση αυτή των τσιμεντένιων εμποδίων, απαραίτητων για να μην πατηθούν από οχήματα όσα ενήλικα άτομα αμφιβίων έχουν καταφέρει να επιβιώσουν στο μοναδικό νερόλακκο που απέμεινε υγρός, γίνεται αφού έχει προηγηθεί η κατασκευή και επίστρωση με σπαστό υλικό μεγάλου και άνετου πάρκινγκ αλλά και κάθετου δρόμου που επίσης χρησιμοποιείται για στάθμευση λουομένων, αμφίβολης (ή και ανύπαρκτης) αδειοδότησης και νομιμότητας.

Απαιτούμε την άμεση επαναφορά των εμποδίων και να τεθεί επιτέλους ένας φραγμός στις εγωιστικές απαιτήσεις κάποιων που τα θέλουν όλα πάρκιγκ ή ενοχλούνται από το μοναδικό νερόλακκο, που με μεγάλη προσπάθεια διασώθηκε, με έωλους και αβάσιμους ισχυρισμούς ότι ευνοεί τα κουνούπια.

ΩΣ ΕΔΩ με την αντιμετώπιση ενός πολύτιμου αστικού βιοτόπου με αδιαφορία για τις προβλέψεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας!

Παραθέτουμε παρακάτω το κείμενο επιστολής που απευθύναμε στον Δήμαρχο, τους αρμόδιους αντιδημάρχους Κορδά και Ασπράγκαθο, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και κοινοποιήσαμε στις δημοτικές παρατάξεις για το ειδικότερο θέμα της σχέσης αμφιβίων και κουνουπιών:

Πληροφορούμεθα ότι τοπικός σύλλογος της Περιοχής Προαστίου διαμαρτύρεται εγγράφως για τις ενέργειες του Δήμου να προστατεύσει, μετά από προτάσεις της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής και να διατηρήσει προστατευμένο με ξύλινη περίφραξη ένα μικρό τμήμα του χώρου του πλατανοδάσους, στο οποίο παραμένει νερό, και στο οποίο είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς (ακουστικά τουλάχιστον) ότι επιβιώνουν αμφίβια. Ο Σύλλογος ισχυρίζεται ότι απ΄αυτόν και άλλα μικρότερα υγρά σημεία στην επαφή του πλατανοδάσους με την παραλία, υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης πληθυσμού κουνουπιών.

Θεωρούμε επ’ αυτού αναγκαίο να υπογραμμίσουμε τα παρακάτω:

  1. Η παρουσία στον εναπομείναντα περιφραγμένο φυσικό νερόλακκο του πλατανοδάσους και σε 2-3 ακόμη σημαία δίπλα του, σημαντικού αριθμού αμφιβίων, διαφορετικών ειδών μάλιστα, είναι παράγων σοβαρού ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ και όχι αύξησης του πληθυσμού των κουνουπιών διότι αυτά, κυρίως στη μορφή των προνυμφών (αρχική μορφή προ της ωρίμανσης) αποτελούν βασική τροφή – στόχο των αμφιβίων.
  2. Η προστασία των φυσικών βιοτόπων, έστω και μικρής έκτασης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ κάθε αρχής, κεντρικής ή αυτοδιοικητικής και η καταστροφή τους απαγορεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι διατάξεις προστασίας είναι αυστηρότερες όταν πρόκειται για βιότοπους απειλουμένων ειδών, όπως είναι τα αμφίβια, των οποίων διεθνώς οι πληθυσμοί δέχονται πλήγματα και καταστροφές βιοτόπων και γι αυτό το λόγο προστατεύονται αυστηρά.
  3. Σε σχέση με την καταπολέμηση των προνυμφών, πέραν του ελέγχου του πληθυσμού τους από τα αμφίβια, είναι δυνατή και η συνεργασία με την Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για επέμβαση με βιολογικό σκεύασμα στα πλαίσια σχετικού προγράμματος που εκτελεί.

Τα είδη αμφιβίων που μέλη μας έχουν αναγνωρίσει και τεκμηριώσει ακόμη και φωτογραφικά και η νομοθεσία που τα προστατεύει είναι τα παρακάτω:

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis). Προστατεύεται από:

  • Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992, “Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας”. Συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας. Επιπλέον προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 67, ΦΕΚ 23/Α/30-1-81, “Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας επ’αυτών”, καθώς επίσης από τη Σύμβαση της Βέρνης (Παραρτήμα II), “Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης”.

Βαλτοβάτραχος (Pelophylaxkurtmuelleri). Προστατεύεται από:

  • Σύμβαση της Βέρνης “Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης” όπου συγκαταλέγεται στο Παράρτημα III.

Ελληνικός τρίτωνας (Lissotriton greacus). Προστατεύεται από:

  • Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμόν 67, ΦΕΚ 23/Α/30-1-81, “Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας επ’αυτών”, καθώς επίσης και στο Παράρτημα III της Σύμβασης της Βέρνης (Παραρτήματα II & III), “Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σβελτοβάτραχος (rana dalmatina) Προστατεύεται από:

  • τη Σύμβαση της Βέρνης και το π.δ. 67/1981

Συμπερασματικά:

– Η προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, ιδίως σε πολύτιμες παραποτάμιες περιοχές, είναι αυστηρή εκ της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υποχρέωσή μας

– Τα Αμφίβια του πλατανοδάσους, των οποίων η εφετινή αναπαραγωγή πιθανότατα, χάρις και στις υποστηρικτικές ενέργειες του Δήμου εκτιμούμε ότι ήταν καλύτερη από άλλες χρονιές, ΕΛΈΓΧΟΥΝ και ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΥΝ τους πληθυσμούς οχλούντων εντόμων όπως τα κουνούπια.

– Το πλατανοδάσος ΔΕΝ επιτρέπεται να υποβαθμιστεί στερούμενο τους φυσικούς του νερόλακκους. Η μοναδική του αξία έγκειται στο ότι ΣΥΝΔΥΆΖΕΙ (α) φυσικό άλσος (β) περιπατητικές διαδρομές (γ) μικρό αλλά πολύτιμο βιότοπο αναπαραγωγής αμφιβίων (δ)κολυμβητική παραλία.

¨Έχουμε όχι μόνο υποχρέωση αλλά και συμφέρον από πλευράς ποιότητας ζωής να διατηρήσουμε ΌΛΑ τα παραπάνω.

 

You may also like

Comments are closed.