ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Μεγάλοι περιορισμοί από την Ελλάδα στο εμπόριο υπηρεσιών – Οι πιο «ανοιχτοί» κλάδοι

oosa F2245

HΕλλάδα επέβαλε το 2022 περισσότερους περιορισμούς στην παροχή υπηρεσιών από ξένες επιχειρήσεις απ’ ότι οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ.

Ο δείκτης περιοριστικότητας του εμπορίου αναφορικά με τις υπηρεσίες (Services Trade Restrictiveness Index, STRI), τον οποίο καταρτίζει ο διεθνής οργανισμός, ήταν υψηλότερος από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και άλλων 12 χωρών που εξετάζονται.

Σε σύνολο 51 χωρών, περιλαμβανομένου του Ισραήλ, για τον οποίο τα στοιχεία δίνονται από τις αρχές της χώρας και όχι από τον ΟΟΣΑ, ο δείκτης STRI στην Ελλάδα ήταν ο 10ος υψηλότερος, με τους επιμέρους δείκτες να έχουν αυξηθεί ελαφρά για τους περισσότερους κλάδους σε σχέση με το 2021.

Καταγραφή στο Web 21 2 2023 184821 www.e a.gr

Απελευθέρωση στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Η μεγαλύτερη απελευθέρωση στη δραστηριότητα ξένων στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στις τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι τα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών αφορούν κυρίως τους κατοίκους εκτός της ΕΕ, ενώ για το ενδοκοινοτικό εμπόριο υπηρεσιών οι περιορισμοί είναι πολύ χαμηλότεροι λόγω της εσωτερικής αγοράς.

Καταγραφή στο Web 21 2 2023 184831 www.e a.gr

Οι πιο ανοικτοί και κλειστοί κλάδοι
Ο πιο ανοικτός στον ανταγωνισμό κλάδος στην Ελλάδα – σε σχέση τον μέσο όρο των 51 χωρών – είναι οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier), οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες αποθήκευσης στον κλάδο των logistics.

Aπό την άλλη πλευρά οι περισσότεροι περιορισμοί υπήρχαν στις υπηρεσίες διανομής, τις νομικές υπηρεσίες, τις κατασκευές και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Περιορισμοί παρέμειναν στην κίνηση προσώπων, στις προϋποθέσεις εισόδου ξένων στην αγορά, στις απαιτήσεις αδειοδότησης και στην πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών.

Η υψηλή κατάταξη στον δείκτη STRI προήλθε κυρίως από περιορισμούς σε βασικούς τομείς υπηρεσιών, όπως των ναυτιλιακών μεταφορών, των κατασκευαστικών και νομικών υπηρεσιών. Το εμπόριο και οι επενδύσεις στους τομείς αυτούς περιορίζεται από τις αυστηρές προϋποθέσεις εισόδου στην εγχώρια αγορά, διακριτικά μέτρα στους δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών και δύσκολους όρους αδειοδότησης για τις ξένες εταιρείες.

Καταγραφή στο Web 21 2 2023 184842 www.e a.gr

Περιορισμοί στη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς
Το δικαίωμα συμμετοχής στους δημόσιους διαγωνισμούς περιορίζεται σε εταιρείες χωρών της ΕΕ και όσων συμμετέχουν στη Διακυβερνητική Συμφωνία Προμηθειών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Η Ελλάδα επιβάλλει περιορισμούς στην αγορά γης και ακινήτων από ξένους, ενώ απαιτείται η τραπεζική κατάθεση ενός ελάχιστου ποσού κεφαλαίων για την εγγραφή μίας επιχείρησης.

Η ελαφρά αύξηση του STRI που καταγράφηκε στους περισσότερους κλάδους τη διετία 2021-2022 προέκυψε από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την πρόσβαση κατοίκων τρίτων χωρών σε όλους τους κλάδους με εξαίρεση τις ραδιοτηλεοπτικές και νομικές υπηρεσίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κυβερνήσεις προχώρησαν, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, σε σημαντική απελευθέρωση του εμπορίου στις υπηρεσίες, αλλά οι θετικές εξελίξεις αντισταθμίστηκαν από ένα φάσμα νέων εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών, μεταξύ άλλων στη δυνατότητα ξένων εταιρειών να παρέχουν υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά, τους περιορισμούς στην κίνηση προσώπων και αυξημένους ελέγχους σε ξένες επενδύσεις.

imerisia

You may also like

Comments are closed.