ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΑΠΟΨΕΙΣ

Θ. Κανελλόπουλος: Παρεμβάσεις τώρα για να μην πέσει «Σκοτάδι» στο ίδρυμα της Κιβωτού της Αγάπης

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Την Τρίτη 12/4/2022 φιλοξενήθηκα ως συνδικαλιστής,  στην ραδιοφωνική εκπομπή του Γιάννη Παντελόπουλου στην ΕΡΑ Πάτρας, σχετικά με το ποσό των 15.000€ του  λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας που καλείται να πληρώσει το ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης» στην Πάτρα.

Δεν θα μιλήσω με την παρούσα επιστολή μου, για το κοινωνικό έργο που προσφέρει το συγκεκριμένο ίδρυμα σε 79 αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας.

Είναι γνωστό σε όλους.

Θα τοποθετηθώ δημόσια, όπως άλλωστε έπραξα  και στην Ραδιοφωνική Εκπομπή, για τις ενέργειες που όφειλε και οφείλει η πολιτεία να πράξει.

Καταρχήν το ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης» σύμφωνα με τον Νομικό του χαρακτήρα, υπάγεται στις προϋποθέσεις των Ειδικών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.

Το παραπάνω τιμολόγιο θεσπίστηκε το 2013 από την τότε Κυβέρνηση Σαμαρά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. https://deddie.gr/media/11274/%CF%86%CE%B5%CE%BA-%CE%B2-3274-23122013-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80-%CE%BA%CE%BF%CF%84-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-tya.pdf, απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και προβλέπει, έκπτωση στην τιμή του εκάστοτε προμηθευτή μέχρι 70%, αναλογικά με την περίοδο και την κατανάλωση.

Δυστυχώς όμως χάνουν τη δυνατότητα να έχουν έκπτωση, λόγο του περιορισμού του ορίου κατανάλωσης που θέτει η συγκεκριμένη διάταξη, για ιδρύματα όπως το συγκεκριμένο, που παρέχουν 24ωρή φιλοξενία αλλά και οι ανάγκες υγιεινής προς τους διαμένοντες, υπερβαίνουν το όριο των 10.001 kwh το τετράμηνο, (2500 kwh τον μήνα).

Για το συγκεκριμένο ίδρυμα η μηνιαία κατανάλωσή του είναι περίπου στις 15.000 kwh, άρα δεν έχει καμία εύνοια των προϋποθέσεων που θέσπισε η πολιτεία για έκπτωση στην τιμή της ενέργειας.

Δεν θα σταθώ στην επιλογή της διοίκησης όπου από το 2017 επέλεξε την αλλαγή προμηθευτή εκτός ΔΕΗ, για την κάλυψη των αναγκών και τη μείωση του ηλεκτρικού κόστους.

Άλλωστε τότε η Ρήτρα Αναπροσαρμογής ήταν πολύ μικρή σε σχέση με σήμερα και θα είχαν μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα σταθώ στο σήμερα.

Σήμερα που διαπιστώνεται αυτή η τεράστια αύξηση σε λογαριασμούς ρεύματος, παροχών με μεγάλες καταναλώσεις για ιδρύματα όπως η «Κιβωτός της Αγάπης».

Σήμερα που καλούνται τα άμισθα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, να επιλέξουν μεταξύ της συνέχισης του κοινωνικού σκοπού του ιδρύματος ή την επιλογή της παύσης λειτουργίας τους, με τα γνωστά αποτελέσματα ενός σύγχρονου «Καιάδα», για τις ψυχές που φιλοξενούνται.

Ως Κοινωνία οφείλουμε να στηρίξουμε με κάθε μέσω, τη συνέχιση του έργου των ιδρυμάτων αυτών.

Αλλά και η πολιτεία οφείλει στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής της, να προχωρήσει στην άμεση παρέμβαση για να επιλύσει το δυσβάσταχτο Ενεργειακό Κόστος.

Συγκεκριμένα η πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει στην αλλαγή των προϋποθέσεων ένταξης στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης για τα υπόψη ιδρύματα, με τα παρακάτω:

1.    Το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης να είναι σταθερό και όχι κυμαινόμενο με την Ρήτρα Αναπροσαρμογής, όπως τα αντίστοιχα οικιακά που προσφέρει ο κάθε προμηθευτής ενέργειας στους πελάτες του.

2.    Η έκπτωση επί της τιμής δεν θα έχει περιορισμό για καταναλώσεις Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων που παρέχουν 24ωρή Κοινωνική Φροντίδα και Περίθαλψη, τα οποία είναι πιστοποιημένα και υπάγονται στο  άρθρου 5 του ν. 2646/1998.

3.    Τα υπόψη ιδρύματα να απαλλάσσονται στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, από την καταβολή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ωφέλειας στους εκάστοτε λογαριασμούς που εκδίδονται.

4.    Να ενταχθούν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, για την τοποθέτηση Φωτοβολταϊών Συστημάτων στις στέγες των ιδρυμάτων, για συμψηφισμό Παραγωγής και Κατανάλωσης και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η μελέτη και η κατασκευή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω των Υπηρεσιών, των εκάστοτε Περιφερειών.

Για την συγκεκριμένη παροχή και το ποσό των 15.000€ που καλείται σήμερα να καταβάλει το Ίδρυμα της «Κιβωτού της Αγάπης», εκτός του διακανονισμού που πρέπει να πραγματοποιήσει, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα η παρέμβαση του πολιτικού προσωπικού της περιοχής, όχι στο πλαίσιο της οποιασδήποτε αντιπολιτευτικής διάθεσης, για να επιδοτήσει το κράτος και να καταβάλει, τη χρέωση του ποσού της Ρήτρας Αναπροσαρμογής.

Επισημαίνω, όχι πολιτική αντιπαράθεση.

Γιατί αποτύχαται όλοι οι πολιτικοί και οι κατέχοντες θεσμική θέση, δηλαδή να προνοήσετε και να αποτρέψετε αντίστοιχες καταστάσεις.

Πολύ περισσότερο να ακούσετε………

 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μέλος Δ.Σ. ΕΔΟΠ/ΔΕΗ,

πρόεδρος Τ.Ε. ΕΔΟΠ/ΔΕΗ Πατρών Αιγίου,

Συνδικαλιστής ΔΑΚΕ/ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

You may also like

Comments are closed.