ΠΟΛΙΤΕΙΑΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάτρα: Αρνήθηκε να εμβολιαστεί και βγήκε σε αναστολή από τον Δήμο μητέρα 5 παιδιών!

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Στη συνεδρίαση του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου στις 19 Οκτωβρίου 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε  μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠΠ κ. Τουλγαρίδης έθεσε  υπόψη των μελών του Σώματος το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε την  αναστολή καθηκόντων ανεμβολίαστης εργαζόμενης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” τμήματος Τρίτης Ηλικίας για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.

Κατά  τη συνεδρίαση, από την οποία ήταν απόντες οι κκ. Γρηγόρης Μαρκέτος και Χριστίνα Γεωργοπούλου, ελήφθη ομόφωνα η απόφαση  αναστολής καθηκόντων της ανεμβολίαστης εργαζόμενης.

Η απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Μετά την κοινοποίηση της σχετικής απορριπτικής απόφασης η εργαζόμενη οφείλει να προγραμματίσει και να έχει λάβει την πρώτη ή μοναδική δόση του εμβολιασμού σε διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες όπου η υπάλληλος δε γνωστοποίησε στην υπηρεσία κάτι σχετικό. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει συμμόρφωση με το Νόμο, και δη, μετά την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μητέρα πέντε παιδιών εκ των οποίων τα τέσσερα είναι ανήλικα η οποία αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας. Οι εργαζόμενοι που αντιδρούν διατείνονται ότι υπήρχε η δυνατότητα να εργαστεί σε τμήμα που δεν προϋπέθετε επαφές με κόσμο, αλλά επελέγη η απόλυση.

You may also like

Comments are closed.