ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΤΡΑ: Εβαλαν φωτιά σε ΑΤΜ

atm patra
Óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÊáéóáñéáíÞò áñãÜ ôï âñÜäõ Ýãéíáí åðéèÝóåéò óå äýï õðïêáôáóôÞìáôá ôñáðåæþí êáèþò êáé óå áëõóßäá ôá÷õöáãåßïõ óôçí ïäü ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò. ÐáñáóêåõÞ 13 Äåêåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÌÐÏËÁÑÇ ÔÁÔÉÁÍÁ )

Φωτιά σε ΑΤΜ έβαλαν άγνωστοι τα ξημερώματα, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες   άγνωστοι έφθασαν στο υποκατάστημα της Eurobank, στην οδό Ελληνος Στρατιώτου και πιθανότατα με εύφλεκτο υλικό έκαψαν το ΑΤΜ που βρίσκεται μπροστά στην τράπεζα

Από την φωτιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

You may also like

Comments are closed.