ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο κατά των ιδιωτικών ΑΕΙ – Η απόφαση σύσκεψης στο Πανεπιστήμιο

idivtika aei 1 1024x642 1

Σε ανακοίνωση αναφέρεται:

Η σύσκεψη των Συλλόγων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικών,  Εργαζομένων στην Έρευνα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση-ΣΕΡΕΤΕ, Συμβασιούχων  Ερευνητών/Διδασκόντων-ΣΣΕΔ και Εκπροσώπων των Φοιτητικών Συλλόγων Μαθηματικού,  Φυσικού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών και Πληροφορικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) στην ανοικτή συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2024, σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο  θα επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, κατέληξε στα κάτωθι:

(1). Οι συλλογικότητες που πήραν μέρος στην σύσκεψη εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους  στην προσπάθεια ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, με παραβίαση του άρθρου 16 του  Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ρητά: «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από  ιδρύματα που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση…Η  σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται».

(2) Η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων θα επιφέρει την πλήρη εμπορευματοποίηση της  ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας και τη μεταφορά του κόστους των πανεπιστημιακών  σπουδών στις ελληνικές οικογένειες, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει σε συρρίκνωση και  υποβάθμιση των Δημόσιων Πανεπιστημίων.

(3) Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει πως όποιο και να ήταν το αρχικό ύψος των διδάκτρων των  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αυτά ακολούθησαν ραγδαία αυξητική πορεία σε σύντομο χρόνο.

(4) Τα Δημόσια Πανεπιστήμια παρά τα προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης  σε προσωπικό (φύλαξης, καθαριότητας, διοικητικό/τεχνικό, επιστημονικό/ερευνητικό)  επιτελούν υψηλό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο κυρίως λόγω του «πατριωτισμού» των  μελών ΔΕΠ, διδασκόντων, ερευνητών και εργαζομένων, παράγοντας ερευνητικό έργο πολύ  μεγαλύτερο από πολλά έγκριτα πανεπιστήμια του εξωτερικού αναλογικά με τη χρηματοδότησή  τους. Η αναβάθμισή τους δεν μπορεί να προέλθει από τον εμπορικό ανταγωνισμό με ιδιωτικά  ιδρύματα, αλλά με την αύξηση της χρηματοδότησης, την επαρκή στελέχωση, την ενίσχυση των  υποδομών τους και της φοιτητικής μέριμνας.

(5) Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι διεξάγουν έναν δίκαιο αγώνα προασπίζοντας τις δωρεάν σπουδές  τους, την αξία των πτυχίων τους και το δικαίωμα στην Πανεπιστημιακή Μόρφωση με βάση τις  δυνατότητες των νέων και όχι την οικονομική τους κατάσταση.

(6) Είναι απαραίτητο να ενημερωθεί με στοιχεία η κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις της ίδρυσης  ιδιωτικών πανεπιστημίων, παρακάμπτοντας την παραπληροφόρηση των κυρίαρχων ΜΜΕ.

(7) Οι συλλογικότητες που πήραν μέρος στην σύσκεψη καλούν τη Σύγκλητο και τα όργανα  διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών να τοποθετηθούν απέναντι στο θέμα της ίδρυσης  ιδιωτικών πανεπιστημίων.

(8) Η σύσκεψη των Συλλόγων καλεί τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στη  συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 25/2 και ώρα 12.00 στην Πλατεία Γεωργίου και στη  σύσκεψη συντονισμού που θα ακολουθήσει.  

You may also like

Comments are closed.