ΑΠΟΨΕΙΣ

Πάτρα: Ο Ανδρέας Ηλιάδης για την ηθική της ανάνηψης

3716384

Πάτρα: «Θα ήθελα να σας παραθέσω τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ανάνηψης του 2021 που αφορούν την ηθική της ανάνηψης. Αν λοιπόν, προσπαθήσουμε να πάρουμε τις πληροφορίες από αυτές τις οδηγίες, θα δούμε ότι η απόφαση για συνέχιση ή διακοπή της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης από τους γιατρούς και διασώστες, εξαρτάται τόσο από τα θεσμικά πλαίσια που έχουν οριστεί στο εκάστοτε σύστημα Υγείας, αλλά και από την ύπαρξη ή απουσία ειδικών εντολών που έχουν δοθεί από τον ασθενή ή τον πληρεξούσιο του προς τους γιατρούς. Καμία απόφαση για συνέχιση ή αναστολή της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δεν πρέπει να βασίζεται σε μεμονωμένα κλινικά σημεία ή δείκτες φτωχής πρόγνωσης.
Ανδρέας Ηλιάδης
Ειδικότερα, η επίμονη ασυστολία πέραν των 20 λεπτών, δεν αποτελεί με τίποτα από μόνη της αίτιο ικανό να σταματήσει η ΚΑΡΠΑ εφόσον δεν έχουν αποκλειστεί όλα τα αναστρέψιμα αίτια της ασυστολίας της καρδιάς». να σας παραθέσω τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ανάνηψης του 2021 που αφορούν την ηθική της ανάνηψης.

Αν λοιπόν, προσπαθήσουμε να πάρουμε τις πληροφορίες από αυτές τις οδηγίες, θα δούμε ότι η απόφαση για συνέχιση ή διακοπή της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης από τους γιατρούς και διασώστες, εξαρτάται τόσο από τα θεσμικά πλαίσια που έχουν οριστεί στο εκάστοτε σύστημα Υγείας, αλλά και από την ύπαρξη ή απουσία ειδικών εντολών που έχουν δοθεί από τον ασθενή ή τον πληρεξούσιο του προς τους γιατρούς. Καμία απόφαση για συνέχιση ή αναστολή της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δεν πρέπει να βασίζεται σε μεμονωμένα κλινικά σημεία ή δείκτες φτωχής πρόγνωσης.

Ειδικότερα, η επίμονη ασυστολία πέραν των 20 λεπτών, δεν αποτελεί με τίποτα από μόνη της αίτιο ικανό να σταματήσει η ΚΑΡΠΑ εφόσον δεν έχουν αποκλειστεί όλα τα αναστρέψιμα αίτια της ασυστολίας της καρδιάς».

You may also like

Comments are closed.