ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΤΡΑ: Ο Δήμος σας καλεί να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας από τα ξερόχορτα

axmqkluwaw62552870acac2

Εν όψει έναρξης αντιπυρικής περιόδου 2022 και σύμφωνα με την νέα Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022, ο Δήμος Πατρέων καλεί, όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων μέχρι 30 Απριλίου να φροντίσουν για την απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης (ξερά χόρτα –  ξερά κλαδιά – υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης –  κοπή ξερών δέντρων και των κλαδιών τους  – κλαδιών που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη 3 μέτρα από κτίσματα) καθώς και τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών που βρίσκονται εντός των οικοπέδων τους και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή στην ταχεία επέκταση αυτής, ώστε να συμβάλουμε όλοι στην πρόληψη πρόκλησης πυρκαγιών αλλά και για την αποφυγή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, των προστίμων που προβλέπονται από την νομοθεσία.

You may also like

Comments are closed.