ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

dimotiko symvoylio 1

Συνεδριάζει δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τους δημοτικούς συμβούλους που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – δρόμο (τμήμα οδού Κων/νου Τσάτσου) μεταξύ των Ο.Τ. 1660 και 1854 της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης», σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Αναστασίου Μίντζα (σχετική η αριθ. 78/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος και επικειμένων της ιδιοκτησίας του κ. Σπανόπουλου Γεώργιου, που βρίσκεται επί των οδών Ιωνίας, Ηρακλείου και Εφέσου στο Ο.Τ. 913 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών (σχετική η αριθ. 79/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση τμήματος του προβλεπομένου Κ.Φ. Γ.4178 (χώρος για την ανέγερση γυμνασίου), ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Κορδά βάσει της υπ’ αριθ. 48/2007 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 2/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Αρόη – Σαμακιά – Διάκου – Παγώνα – Γηροκομειό» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 80/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Νεοκλέους αρ.31 (σχετική η αριθ, 81/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

Καθορισμός ως πεζόδρομου της οδού Αντιμέδοντος (σχετική η αριθ. 83/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

Άδεια εγκατάστασης 51 τηλεπικοινωνιών καμπίνων του ΟΤΕ Α.Ε. σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (FTTH) στον Δήμο Πατρέων, Α/Κ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» και συγκεκριμένα στις περιοχές των Ζαρουχλεϊκων και των Προσφυγικών (σχετική η αριθ. 82/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 352/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου  Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος) (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Παράταση του χρόνου ισχύος της Επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, κατεψυγμένων ψαριών- λαχανικών και ελαιολάδου, προς κάλυψη των αναγκών του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, για το 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Λήψη απόφασης περί: 1) Καταγγελίας της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της κας Σοφίας Λαλιώτη, χώρου εστίασης και αναψυχής (καφέ- εστιατόριο), εντός του Δημοτικού κτιρίου, πρώην Αγορά Αργύρη, λόγω οφειλόμενων μισθωμάτων και 2) απόδοσης του μισθίου και των οφειλομένων μισθωμάτων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλών και τυχόν προσαυξήσεων, σε μίσθωμα και χαρτόσημο, από χρηματικούς καταλόγους ακινήτων, ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4926/2022, άρθρο 121 περί αναπροσαρμογής 3% από 1/1/2022 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλών και τυχόν προσαυξήσεων, σε μίσθωμα και χαρτόσημο, από χρηματικούς καταλόγους καταστημάτων, στο θαλάσσιο Αστικό Μέτωπο Πάτρας, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4926/2022, άρθρο 121 περί αναπροσαρμογής 3% από 1/1/2022 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Ανταποδοτικά Tέλη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση Μονώσεων Στεγών Σχολικών κτιρίων» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε όχημα που αγοράστηκε από το Τελωνείο για το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν..Ασπράγκαθος– Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων, ως μέλη της Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής χώρων ανέγερσης διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων, κατάλληλων για στέγαση Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-23  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση της κας Μαρίας Λαζαρίδου από μέλος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας»

You may also like

Comments are closed.