ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΑΤΡΑ: To Επιμελητήριο, στηρίζει τις θέσεις του ΣΚΕΑΝΑ για τον Αιγιαλό

epimelitirio axaias1 2 620x371 1
Προώθησε στους αρμόδιους τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Ν. 2971/2001 (Αιγιαλών)

 

Σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με συμμετοχή του ΣΚΕΑΝΑ, με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τις κκ. Κόλλια και Κωφού, σας στέλνουμε τις προτάσεις μας για την αλλαγή της νομοθεσίας, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μόνο θέσεις τις εστίασης, που έχουν συνταχθεί από σωματεία εστίασης από όλη  Ελλάδας μαζί με τον ΣΚΕΑΝΑ, ενόψει της σύνταξης του νέου Νομοσχεδίου για τον αιγιαλό.

1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:

1.1. Παραχώρηση προς μίσθωση σε ποσοστό 50% μιας παραλίας (δηλ. εάν μία παραλία είναι 10.000τμ, θα παραχωρούνται προς εκμετάλλευση το 50%, ήτοι τα 5.000τμ.)

1.2. Προτεραιότητα στην μίσθωση του προς εκμετάλλευση αιγιαλού (δηλ. στα 5.000τμ σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα) έχουν οι όμορες επιχειρήσεις [τουριστικές, ξενοδοχειακές, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ]. πχ. οι όμορες επιχειρήσεις μπορεί να μισθώσουν τα 5.000τμ.

1.3. Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαιρέτως (τουριστικές, ξενοδοχειακές, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ) μπορούν να μισθώσουν έως 500τμ, με κάλυψη του 60% του μισθωμένου χώρου (δηλ. από τα 500τμ που μισθώνει/πληρώνει, μπορεί να αξιοποιήσει τα 300τμ για την τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών).

1.4. Εφόσον μισθώσουν τον προς εκμετάλλευση αιγιαλό οι όμορες επιχειρήσεις, εάν υπάρχει υπολειπόμενος αιγιαλός προς εκμετάλλευση έμπροσθεν ή πλαγίως της επιχείρησης, τότε να δίνεται η δυνατότητα στις όμορες επιχειρήσεις να αιτηθούν την επιπλέον μίσθωση αιγιαλού έως 300τμ. (πχ. από το παραπάνω παράδειγμα, από τα 2.000τμ που απέμειναν, να μπορούν να τα μισθώσουν οι όμορες επιχειρήσεις.)

1.5. Εφόσον οι όμορες επιχειρήσεις μισθώσουν τον επιπλέον χώρο, εάν υπάρχει και άλλος αιγιαλός προς εκμετάλλευση αδιάθετος, τότε η Κτηματική Υπηρεσία να προκηρύσσει δημοπρασία.

1.5.1. Το δημοπρατούμενο τμήμα, θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 μέτρα από το άκρο του τμήματος αιγιαλού που έχει μισθώσει μία όμορη επιχείρηση. Επίσης, η δημοπρασία θα πρέπει να είναι μόνο για την τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών.

1.5.2. Σε περίπτωση παραχώρησης αιγιαλού για την τοποθέτηση κινητής καντίνας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις της κάθε περιοχής, η κινητή καντίνα δεν θα επιτρέπεται να σερβίρει τους λουόμενους, αλλά η πώληση θα είναι μόνο take-away. Επίσης, η κινητή καντίνα επί του αιγιαλού, δεν αποκτά τα δικαιώματα μίας όμορης 1 επιχείρησης, όσον αφορά την κατά προτεραιότητα μίσθωση του έμπροσθεν αιγιαλού.

1.6. Μεταξύ συνεχόμενων όμορων διαφορετικών επιχειρήσεων, να αφήνεται ελεύθερη ζώνη διέλευσης λουομένων 4 μέτρων (2 μέτρα από κάθε πλευρά). Εάν το πλάτος του παραχωρούμενου χώρου είναι μικρότερο των 10 μέτρων, τότε η ελεύθερη ζώνη διέλευσης λουομένων να ορίζεται στα 2 μέτρα. Οι όμοροι μισθωτές υποχρεούνται να τοποθετήσουν ξύλινο διάδρομο στην ελεύθερη ζώνη διέλευσης λουομένων.

1.7. Η ελεύθερη απόσταση από την ακτογραμμή να οριστεί στα 3 μέτρα.

1.8. Εκτός από ξαπλώστρες και ομπρέλες να επιτρέπεται η τοποθέτηση επικαθήμενων ξύλινων κρεβατιών με ενσωματωμένη οροφή αντί ομπρέλας.

2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ: Στο κυρωτικό πλαίσιο θα πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός και μία διαβάθμιση. Προτείνουμε τα ακόλουθα:

2.1. Όταν ο παραβάτης καταλαμβάνει αιγιαλό, χωρίς να έχει κάποια όμορη επιχείρηση (βλ. τουριστικές, ξενοδοχειακές, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ):

2.1.1. Άμεση και επιτόπια εκκένωση του παρανόμως καταληφθέντος αιγιαλού, με τη συνδρομή της Αστυνομίας.

2.1.2. Κατάσχεση του εξοπλισμού και καταλογισμός των εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης. Απόδοση του εξοπλισμού μόνο μετά την εξόφληση του προστίμου αυθαίρετης κατάληψης.

2.1.3. Πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού ίσο με το 10πλάσιο του μεγαλύτερου μισθώματος αιγιαλού του Δήμου στον οποίο ανήκει.

2.1.4. Αποκλεισμό του παραβάτη (και της εταιρίας και του διαχειριστή της εταιρίας) από οποιαδήποτε μίσθωση αιγιαλού για διάστημα 3 ετών.

2.2. Όταν ο παραβάτης καταλαμβάνει αιγιαλό, έχοντας κάποια όμορη επιχείρηση (βλ. τουριστικές, ξενοδοχειακές, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ):

2.2.1. Εφόσον ο παραβάτης έχει μίσθωση αιγιαλού, όμως υπερβαίνει τον καταλαμβανόμενο χώρο: 2.2.1.1. Στην πρώτη βεβαίωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο με 2πλάσιο του μισθώματος αιγιαλού του τμήματος που έχει μισθώσει.

2.2.1.2. Στην δεύτερη βεβαίωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο με 3πλάσιο του μισθώματος αιγιαλού του τμήματος που έχει μισθώσει και διατάσσεται εκκένωση της αυθαίρετης κατάληψης εντός 48 ωρών.

2.2.1.3. Στην τρίτη βεβαίωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο με 8πλάσιο του μισθώματος αιγιαλού του τμήματος που έχει μισθώσει και ανακαλείται η σύμβαση μίσθωσης του γειτονικού τμήματος αιγιαλού.

2.2.2. Εφόσον ο παραβάτης δεν έχει μίσθωση αιγιαλού:

2.2.2.1. Στην πρώτη βεβαίωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο με 4πλάσιο του μισθώματος αιγιαλού του τμήματος που θα είχε μισθώσει.

2 2.2.2.2. Στην δεύτερη βεβαίωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο με 5πλάσιο του μισθώματος αιγιαλού του τμήματος που θα είχε μισθώσει και διατάσσεται εκκένωση της αυθαίρετης κατάληψης εντός 48 ωρών.

2.2.2.3. Στην τρίτη βεβαίωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο με 10πλάσιο του μισθώματος αιγιαλού του τμήματος που θα είχε μισθώσει και αποκλείεται η όμορη επιχείρηση του παραβάτη για 3 έτη από την μίσθωση αιγιαλού.

2.3. Σε περίπτωση που η κινητή καντίνα προβεί σε παροχή σερβιρίσματος σε λουόμενους, τότε ανακαλείται άμεσα η μίσθωση της καντίνας.

2.4. Για όλες τις περιπτώσεις, το νέο κυρωτικό πλαίσιο, να τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, χωρίς να θεωρείται υπότροπος κάποιος που έχει τιμωρηθεί με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του

Δ.Σ ΣΚΕΑΝΑ

Ο Πρόεδρος   Αναστάσιος Γιατράς  Ο Γεν. Γραμματέας  Παναγιώτης Ματθαιόπουλος

You may also like

Comments are closed.