ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Βρέθηκαν ναρκωτικά σκευάσματα σε οίκο ευγηρίας

οικος ευγειριας
Κάτι που πραγματικά δεν το συναντούμε συχνά, καταγγέλλει η νέα Διοικούσα επιτροπή του «Κωνσταντοπούλειου οίκου ευγηρίας» η οποία ανάφερε πως βρέθηκαν φάρμακα σε εντός του κτιρίου και ορισμένα από αυτά ήταν ναρκωτικά σκευάσματα τα οποία δόθηκαν στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών.

Η διοικούσα επιτροπή του «Κωνσταντοπούλειου» εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο πρόεδρος Βασίλης Δελδήμος.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Ανακοινώνεται ότι στις 11 Ιανουαρίου, ευρέθησαν  εντός του ευγηρείου και σε χώρους που δεν έχουν οριστεί για αυτό το σκοπό, πληθώρα συσκευασιών φαρμάκων, πλείστων κατά των όποιων, πλήρες  περιεχόμενου που κατά την δήλωση των εμπλεκόμενων πρόσωπων προέρχονται από δωρεές για τα οποίες δεν είχε τηρηθεί η ρητός ορισθείσα εσωτερική διαδικασία της ΔΕ σχετικά με την διαχείριση των δωρεών φαρμάκων.

Ένεκα του ότι η διαχείριση των δωρεών φαρμάκων είναι μείζον και επείγον θέμα καθόσον άπτεται της νομιμότητας διακίνησης φαρμάκων μεταξύ των οποίων και φαρμάκων που χορηγούνται κατόπιν συνταγογραφησης η Π Δ/Ε με απόφαση της προχώρησε στη καταγραφή των άπτων φαρμακευτικών σκευασμάτων παρουσία των υπάλληλων προς ρύθμιση της περαιτέρω διαδικασίας.

Μεταξύ αυτών, ευρέθησαν και συσκευασίες φαρμάκων που εμπίπτουν  στη σχετική νομοθεσία περί ειδικής συνταγογραφησης και παρεδόθησαν στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών Πατρών ως προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία.

Η αξία των φαρμακευτικών σκευασμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα  κατόπιν της καταγραφής τους, πρόεκυψε ότι ανέρχεται στα 7.962,54 ευρώ.

Ενόψει του προσωρινού χαρακτήρα η παρουσία Δ.Ε. αναβλήθηκε η συζήτηση επί του διοικητικού έλεγχου των εμπλεκόμενων πρόσωπων. Επισημάνθηκε εκ νέου στο προσωπικό η πιστή τήρηση της ήδη ληφθείσας απόφασης του Δ.Ε σχετικά με την διαχείριση δωρεών φαρμάκων στα οποία δίνεται ιδιαίτερη αναφορά για άμεση καταγραφή και ενημέρωση της εκαστοτε Διοικούσας επιτροπής ώστε να μην τελεί σε άγνοια όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση».

You may also like

Comments are closed.