ΠΑΤΡΑ - Δ. ΕΛΛΑΔΑ

Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας: Απαραίτητη η δήλωση των παραγωγών αμπελοοινικών προϊόντων

e06a8237 3c18 4f79 aa70 d97fc27c537b
Από την 1η Οκτωβρίου κάθε τρέχοντος έτους μέχρι και την 15η Ιανουαρίου του επόμενοι οι παραγωγοί αμπελοοινικών προϊόντων θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση παραγωγής, η οποία θα είναι υποχρεωτική, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας.

Πιο αναλυτικά:

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ανακοινώνεται ότι υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης παραγωγής κατά τη σχετική αμπελουργική περίοδο όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών οινοποιείων, που παράγουν οίνο/ή και γλεύκος για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτουν την παραγωγή του για λογαριασμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. 2018/273 και το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης 2453/235850/3-9-2019.

Η υποβολή της δήλωσης παραγωγής συνεχίζει η ανακοίνωση, γίνεται μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ, με έναρξη την 1η Οκτωβρίου κάθε τρέχοντος έτους και λήξη την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.  Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η παραγωγή είναι μηδενική.

Απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση  οι αμπελουργοί που είναι μέλη  συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη ομάδας/οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω ομάδα/οργάνωση παραγωγών για την παρασκευή ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση.

Για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας θα πρέπει να υποβάλλεται επιπλέον και δήλωση παραγωγής και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου.

Όλοι οι υπόλοιποι αμπελουργοί σε περίπτωση που επιθυμούν να παράγουν οίνο για ιδιοκατανάλωση οφείλουν να υποβάλλουν και δήλωση παραγωγής και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου (να διαθέτουν δηλαδή δικό τους οινοποιείο ή  να ακολουθήσουν διαδικασία  φασόν σε άλλο οινοποιείο).

You may also like

Comments are closed.